Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/153

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
127
LANDSLAKKEN TOT SPIJZE.

in de natuur doet bewonderen; maar ook dat zij ons niet zullen tegenspreken, als wij in deze schepselen nieuwe blijken zien van de grootheid van den Schepper, doorblinkende in de middelen die Hij in het werk heeft gesteld om hen allen te doen genieten in de weldaden van het leven, en dat Zijne zorg zich uitstrekt over alle schepselen.

 

 
 

LANDSLAKKEN TOT SPIJZE.


Op de Spaansche markten, het overvloedigst op die van Murcia en Valencia, ziet men eene waar, die in Noord-Duitschland hoogst zeldzaam is, in de grootste hoeveelheid en verscheidenheid ter verkoop aangeboden: slakken namelijk (caracoles]. In Noord-Duitschland eet men slechts ééne soort, de groote wijngaardslak: Helix Pomatia[1]. In Spanje heeft rossmässler[2], aan wien wij dit berigt ontleenen, 14 soorten van landslakken, alle van het geslacht onzer gewone huisjesslak (Helix), in onbegrijpelijke hoeveelheid overal te koop zien aanbieden en tot spijze verbruiken. Het zijn die soorten, welke bij de natuurkundigen bekend zijn als 1) Helix alonensis F. en 2) H. camperino Ezq.—van alle de meest gezochte en als serranos, bergslakken, dikwijls duur betaald;—voorts 3) H. adspersa M., 4) H. lactea M., 5) H. punctata M., 6) H. pisana M., 7) H. variabilis M., 8) Arigonis Rossm., 9) H. vermiculata M., 10) H. splendida Dr., 11) H. Terverii Mich., 12) H. hispanica Partsch, 13) H. loxana Rossm. en 14) H. carthaginiensis Rossm.—Van deze wordt, zoover mij bekend is, alleen H. adspersa ook in Nederland in het wild aangetroffen.

Men stooft in Spanje deze slakken, vooral de straksgenoemde bergslakken, met het slakkenhuis in geurig vleeschnat en slurpt bij het eten het gansche dier met zijn mond uit het huisje uit.

Door dit algemeen gebruik dezer slakken kwam rossmässler op

  1. Ook deze heet bij ons karokol. Ik heb ze wel op enkele buitenplaatsen in Holland en Friesland opzettelijk in het bosch geplant gezien. In het zuiden van Duitschland dient zij vooral ook in den vastentijd tot voedsel. In Zeeland en Staats Vlaanderen eet men ook wel de alikruik (Turbo littorens) Zie baster, Natuurkundige Uitspanningen, I, bl. 127-128; maar dit is een hoornslak, die in zee te huis behoort.
  2. Reise-Erinnerungen aus Spanien, 2e Auflage, Leipzig 1857, I, p. 166—168,