Pagina:Catalogus der schilderijen in het Museum Kunstliefde te Utrecht.djvu/12

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
viii
geschiedenis
  No. 16. Democriet nevens de wereld door dito.
  » 17. Een gezicht op den Dom over de Gaardbrug te zien door Liender.
  » 18. Een Brabandsch landschap door Zwagers.
  » 19. Een Italiaansch landschap met ruïnes.
  » 20. Drie stuks met schepen door A. Stork.
  » 21. Agt stuks getekende academiebeelden in lijsten en glazen.
  » 22. De smeeders van Vulcaan geboetseerd.
  » 23. Twee pleisterhoofden op consoles.” [1]

 Rustig en ongestoord bleef deze kleine collectie in het gebouw aan de Minderbroederstraat tot 1830 toe. In dat jaar werd het geheele gebouw, waarin zij geplaatst was, aan de hoogeschool in gebruik gegeven. Wel verkreeg Kunstliefde toen van het stedelijk bestuur de kostelooze beschikking over een ander gebouw »het huis van Themaat” Achter den Dom, maar eene gelegenheid om de meerendeels zeer groote schilderstukken daar te bergen bestond niet, en de stad moest dus de in depot gegevene schilderijen terugnemen. In het stadsarchief berust eene lijst van »overgenomen schilderijen van den heer W. A. Haanebrink [2] 20 November 1830.” Men vindt daarop:

»Twee groote historische ordonnantien, voorstellende Jupiter en Io en de wedergade Jupiter en Mercuur. (No. 26 [3]).
Een heilige familie in een landscliap door Bloemaart. (No. 47.)
Herders en herderinnen in een landschap door Bylaardt. (No. 28.)
Een Protestantsche kerk bij kaarslicht door D. De Blieck. (No. 15.)
Een zinnebeeldige voorstelling der schilderkunst door Wigman. (No. 83.)
Een oude man en vrouw in een binnenhuis (als Heemskerk). (No. 14.)
Een bataille door J. Van Hugtenburg. (No. 56.)
Een biddende Petrus door Bloemaart. (No. 53.)
Democriet nevens de wereld door Bloemaart [4].
Een gezicht op den Dom door Liender. (No. 61.)
Een Brabandsch landschap door Zwagers. (beschadigd.)(No. 148.)
Een Italiaansch landschap met ruïnes. (No. 27.)

  1. Notulen van Kunstliefde. 1 April 1816.
  2. De heer W. A. Haanebrink was in 1830 secretaris van bet genootschap Kunstliefde. De lijst is van de hand van den chef der secretarie (tevens opzichter van het Museum van oudheden) W. A. Boers.
  3. De schilderij Juno met Argus en Io berust zwaar beschadigd ten stadhuize.
  4. Pendant van het voorgaande nommer, thans ten stadhuize.