Pagina:Darwin - Het ontstaan der soorten (1860).djvu/279

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
263
REGISTER.

Snuitkever, blz. 96.
Sommerville (Lord), over het fokken van schapen, 42.
Soort (Bepaling van het woord), 55.
  bepaalt de andere (de eene), 84.
  verdringt de and. (de eene), 87 .
Soorten, rassen en individuele verschillen, 63.
  van groote geslachten, 65.
  van kleine geslachten, 65.
  zijn blijvende rassen, 67.
  (Heerschende), 64.
  (Naverwante), 65.
  (Twijfelachtige), 59.
  (Uitsterving der), 122.
Soortkenmerken, 169.
Spechten van la Plata, 198.
Sphegidae, 234.
Sprenghel (C. C), over bloemen, 160.
    zelfbevruchting, 111.
Sprinkhanen, 86.
Standelkruid, 208.
Steltloopers, 199.
Stormvogel, 198.
Struisvogel, 149, 195.
  (Zuid-amerikaansche), 76.
Strijd voor het bestaan , 70.
     (Noodzakelijkheid van den), 73.


T.

Tandon (Moquin), over strandplanten, 147.
Tarwe, 86.
Tausch, over zaadkorrels, 160.
Taxisboom, 197.
Taxus baccata, 197.
Tegetmeier, over was en honig, 244.
Tempels (Oude) in Amerika, 85.
Tetrao tetrix, 96.
Thwaites, over boomen op Ceylon, 155.
Torenvalk, 197.
Thrachites nigra, 234.
Trap, 149.
Trekossen in Zuid Afrika, 45.
Trekpaarden, 25.
Trifolium incarnatum, 107.
  pratense, 84, 106.
Troglodytes aedon, 255.
  europaeus, 255.
Tuimelaar (Kortbekkige), blz. 31.
Turdus musicus, 87.
Turdus viscivorus, 87.
Tusschenrassen, 187.


U.

Umbelliferae, 159.
Uijers van koeijen en geiten, 21.


V.

Vacht in de koude (Dikke), 147.
Varkens (Witte), 21.
Veldvlieger, 35.
Verander, in den tammen staat, 20.
Veranderingen van sommige deelen, 213.
Veranderlijkheid, 55.
Vermeerdering (Beletselen v. de), 77.
Verscheidenheden (Plotseling ontstaan van nuttige),41.
Verloopers, 19.
Verschillen (Individuele), 56.
Vetgans, 195.
Viola tricolor, 84.
Viscum album, 11.
Viooltje (Bloemen van het), 44.
  (Driekleurig), 84.
Visschen (Electrieke), 207.
  (Glansschubbige), 120.
  (Vliegende), 196.
Vleermuis (Vleugel van de), 214.
Vliegenvanger (Braziliaansche), 197.
Vlies vleugeligen, 172.
Vlinderbloemen, 110.
Vogelbekdier, 120.
Vogellijm, 11, 73.
Vogels van de Galapagos-eilanden 60.
  van Noord Amerika, 59.
  (Bek van jonge), 98.
  (Bruiloftskleed der), 248.
Voortteling in den tammen staat, 18.
Voorttelingstelsel (Invloed der levensvoorwaarden op het), 53.
Vorm (Terugkeeren tot den voorouderlijken), 24.
Vormen (Belangrijke), 58.
  (Twijfelachtige), 61.
Vuurlanders, 47.
Vruchtvleesch (Kleur van het), 209.