Index:Darwin - Het ontstaan der soorten (1860).djvu

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
View-refresh.svg

Darwin – Het ontstaan der soorten (1860) titel.png

Pagina's

Eerste Deel
Voorwerk
Tekst
Register
Tweede Deel
Voorwerk tweede deel
Tekst tweede deel
Naschrift vertaler
Register
Blz.
VOORBERIGT VAN DEN VERTALER. 1
INLEIDING. 9
EERSTE HOOFDSTUK. 16
-OVER DE WIJZIGINGEN EN VERANDERINGEN DIE IN DEN TAMMEN STAAT ONTSTAAN.
TWEEDE HOOFDSTUK. 55
-OVER DE WIJZIGINGEN EN VERANDERINGEN DIE IN DEN NATUURSTAAT ONTSTAAN.
DERDE HOOFDSTUK. 70
-OVER DEN STRIJD VOOR HET BESTAAN.
VIERDE HOOFDSTUK. 91
-OVER DE NATUURKEUS.
VIJFDE HOOFDSTUK. 145
-OVER DE WETTEN DER VERANDERLIJKHEID.
ZESDE HOOFDSTUK. 184
-BEZWAREN TEGEN DE LEER.
ZEVENDE HOOFDSTUK. 222
-OVER HET INSTINKT.
REGISTER 257
 

INHOUD (2)

Blz.
ACHTSTE HOOFDSTUK. 1
-OVER DE VERBASTERING.
NEGENDE HOOFDSTUK. 37
-OVER DE ONVOLKOMENHEID DER GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS.
TIENDE HOOFDSTUK. 71
-OVER DE GEOLOGISCHE OPVOLGING DER BEWERKTUIGDE WEZENS.
ELFDE HOOFDSTUK. 106
-OVER DE VERSPREIDING DER SOORTEN OVER DE AARDE.
TWAALFDE HOOFDSTUK. 145
-OVER DE VERSPREDING DER SOORTEN OVER DE AARDE.—VERVOLG.
DERTIENDE HOOFDSTUK. 175
-OVER DE WEDERKEERIGE VERWANTSCHAPPEN DER BEWERKTUIGDE WEZENS.— OVER DE VORMLEER, DE KIEMLEER, EN DE WERKTUIGEN DIE IN BEGINSELAANWEZIGZIJN.
VEERTIENDE HOOFDSTUK. 226
-ALGEMEEN OVERZIGT EN BESLUIT.
NASCHRIFT VAN DEN VERTALER. 259
REGISTER. 262