Pagina:Darwin - Het ontstaan der soorten (1860).djvu/547

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd 

NASCHRIFT VAN DEN VERTALER.
Het is naauwelijks een half jaar geleden dat ik het voorberigt voor deze vertaling van darwin's Origin of species schreef, en daarin met een enkel woord melding maakte van de vele beoordeelingen over dat werk, die in verschillende buitenlandsche wetenschappelijke tijdschriften voorkomen. Wel was het te verwachten dat er van verschillende zijden over darwin's leer gesproken zou worden—immers een boek als het zijne kon onmogelijk verschijnen zonder opzien te baren bij hem die de wetenschap liefheeft—maar dat er in den letterlijken zin gedurende de laatste zes maanden geen engelsch of amerikaansch tijdschrift van eenigen naam in de wetenschap zou in het licht komen zonder een uitvoerig artikel te bevatten over darwin's Origin of species, gewis dat was niet vooruit te zien. Ik behoef hier zekerlijk niet te noemen the National review, the Athenaeum, the Agriculturer, the Edinburg review, en bovendien la Revue des deux Mondes, leonhardt und bronn Neues Jahrbuch en vele anderen. Ik had mij voorgenomen die Darwinliteratuur niet slechts te volgen, maar ook die als 't ware bijeen te zamelen en er een geheel van te maken, ten einde een overzigt er van te geven, bij wijze van naschrift op mijne vertaling. Om twee redenen evenwel ben ik van dat voornemen teruggekomen, en meen verpligt te zijn die hier te doen kennen. Vooreerst is er reeds zoo veel over darwin's boek geschreven, dat, indien men slechts kortelijk alles wilde bijeen-