Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/376

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

LIJST van alle GEZANGEN naar rang van het A. B. C.

’k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht, 65.
’t Heelal getuig’ van Jezus lof! 1221
Heer! uw schepping, aard en hemel, 32.
Heilge’ Jezus T mij ten leven, 62.
Heilig’ God! voor wien steeds waarheid, 11.
Heilig, heerlijk Opperwezen! 21.
Helaas, dat zwerven der gedachten! 86.
Help God! de nood is hoog gerezen, 174.
Herinner u met vreugd, mijn geest! 135.
Het aardrijk dorst, hét zucht tot God om hoog, 172.
Het hart om hoog! wij vieren ’t heuglijkst feest, 150.
Het heuglijk tijdstip nadert weêr, 100.
Heugelijke tijding, 36.
Hier ben ik, om aan uwe smart, 105.
Hier is het nog beproevingstijd, 75.
Hoe blinkt uw majesteit alom 15.
Hoe hijgt ons ’t hart, om, van dit vleesch ontbonden 190.
Hoe naauw ik mij aan U verbind’, 74.
Hoe zacht zien wij de vromen 187.
Hoe zal ’t mij dan, o dan eens zijn! 181.
Hoog, om hoog, het hart naar boven! 43.
Houdt Christus zijne Kerk in stand, 156.

I.

Ja, Amen! Jezus is in ’t leven! 136.
Ja, Amen! Vader, Ja! 87.
Ja, Halleluja! ’t is volbragt 126.
Ja, Halleluja! wat verkeere, 128.
Ja! Jezus sterft, aan ’t kruis geklonken, 129.
Jezus , die voor doemelingen 109.
Jezus is mijn Heer en Koning, 51.
Jezus leeft, en wij met Hem, 137.
Jezus neemt de zondaars aan! 39.
Ik ben een vreemdling op deez’ aard, 188.
Ik geloof in God den Vader, 52.
Ik nader voor uw heilig’ oogen, 61.
Ik vind mij , Heer! zoo broos, zoo zwak van aard, 76.
„Ik wil niet, dat de zondaar sneev’,” 157.
Ik zal dan, op deez’ statelijken dag, 170.
Immanuël! o doelwit onzer zangen! 111.
In welken oord men vromen vindt, 69.
Is dat, is dat mijn Koning! 123.
’t Is God, die ’t licht heeft voortgebragt, 159.
Juich nu, Christenschaar! 138.
Juicht, Christnen! juicht tot God om hoog! 113.
Juicht heemlen op een’ hoogen toon 41.

K.

Knielt , Christnen! voor uw’ Redder neêr, 121.
Kom, Christenschaar! kom, knielen wij 46.
Komt , Christnen! laat ons Jezus loven, 148.
Komt! Christnen! toont met woord en daad, 78.
Komt! heffen w’ ons eerbiedig hemelwaart, 102.
Komt, heffen w’ onzen lofzang aan! 139.
Komt, knielen wij voor Jezus zamen, 127.

L.

Laat ons, Heer! uw’ dood gedenken, 104.
Laat ons van uwe voorzorg zingen, 164.
Leer