Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/377

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

LIJST van alle GEZANGEN naar rang van het A. B. C.

Leer mij , o Heer ! uw lijden regt betrachten, 118.
Leer ons. Vader! U verbeiden, 27.
Liefde volle Hemelvader! 85.
Lieve Jezus! zie ons zaam 93.
Lof en dank en heerlijkheid 116.
Looft den Honing, alle volken! 144.
Looft God! laat ons, zijn’ naam ter eer, 163.
Looft God met verrukten geest! 177.
Looft Gods Zoon, den doodvertreder! 140.

M.

Middelpunt van ons verlangen, 120.
Mij naar alles stil te voegen, 67.
Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid, 179.
Mijn God! hoe krachtloos, hoe ontaard 33.
Mijn God ! wat ooit in mij verdoov’, 53.
Mijn Heiland! Davids Zoon en Heer! 125.
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 1 24.
Moet gij steeds met onspoed strijden, 28.

N.

Na eene proef van weinig dagen 192.
Neen! ’k heb den prijs nog niet verkregen; 73.
Nog juicht ons toe die zaalge nacht, 114.
Nooit viel mijn’ Heiland kruis te zwaar, 132.

O.

O dat van mijne levensdagen 161.
O denkbeeld, dat ons leven geeft! 42.
O eindelooze Majesteit! 14.
O Geest van Vader en van Zoon! 151.
O Gij! die mijn ellende, 26.
O God! bewaar het veldgewas, 173.
O God! die eindloos goed en groot, 66.
O God ! eer ’t aardrijk was gegrond, 8.
O God! gelijk Gij ons het leven 19.
O God! hoe zalig is ’t voor ’t hart 81.
O goedheid Gods! nooit regt geprezen! 12.
O groote God, die t’ aller tijd 82.
O Heer! hoe heuglijk is het lot, 79.
O hoe blij te moede, 57.
O Jezus! dat ik nooit vergeet, 158.
O mensch, geloof aan uwen God! 88.
Oneindig’ God! het nietig stof 10.
Oneindig, onbegrijplijk Wezen! 5.
Oneindig Wezen! door geen’ tijd 6.
Ons hart verheugt zich, dat bij God 20.
Ontsluit, o Heer! ontvlam ons hart, 119.
Op bergen en in dalen, 7.
Op, nu op, het hart naar boven! 154.
O sterveling! gevoel uw waarde, 31.
O Vader! die uw kindren voedt, 168.
O zonde! bron van al d* ellende, 37.

R.

Reeds daalt, met een omwolkt gezigt 165.
Rust, mijn ziel! uw God is Koning, 22.

S.

Sla, o God van mededoogen! 94.
Spoedig zal het uurtje komen, 186.
Stijg
Xx 3