Pagina:FrankVanDerGoesWerk1939.djvu/144

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


weerhield, om bij de herstemming persoonlijk voor zijn vroegeren tegenstander op te komen.

Zullen wij daarom in de toekomst steeds op ongunstige strijdkansen moeten rekenen, zij zullen nooit zoo weinig gunstig zijn als waar onzerzijds de kandidatuur wordt gesteld van Troelstra. Van de gezamenlijke reaktie is hij, zooals het Handelsblad zeide, de gevaarlijkste en felste vijand. Voor hem en zijne verkiezing spreken geen verzachtende omstandigheden. Hij is geen algemeen enthousiast, als Van Kol; noch een "selfmade man" als Schaper; noch een achtenswaardig arbeiderstype als Helsdingen; noch ook een kleinburgerlijke praatvaâr als Van der Zwaag, zelfs is hij niet eenmaal predikant geweest. Uitmuntende sociaaldemokraten als onze afgevaardigden zijn, hebben de meesten buitendien eene aanbeveling, welke Troelstra mist. Hij is enkel de sociaaldemokraat, die de parlementairen eenmaal slaat met de wapenen van de balie waar men pleit, en nogmaals met de wapenen van de tribune waar men agiteert. Er is een publieke opinie, die aan Troelstra het recht toekent op een Kamerzetel, maar er is geen partij, die niet allermeest zich inspant om juist hem te weren. Het is te vreezen, dat de onze nog eenigen tijd zal moeten voortgaan met aan de onzekere kansen van den verkiezingsstrijd den man bloot te stellen, die scherper dan iemand anders de tegenstelling van het socialisme met de kapitalistische frakties van alle schakeering in zijn persoon uitdrukt.

 

Een Amsterdamsch arbeidersdistrikt te winnen, heeft voor de partij een buitengewoon groote beteekenis. Immers de oneenigheid onder de arbeiders, als oorzaak van de inwendige zwakte hunner klasse, is de oorzaak van de eenige zwakte, die te duchten is. Bij velen vindt het revolutionnaire instinkt, nog niet tot revolutionnair inzicht verhelderd en verscherpt, nog altijd voldoening in het anarchisme, dat practisch niet verder komt dan de gewoonste vakvereenigingsaktie. In de Kamer vertegenwoordigd te zijn door een eigen afgevaardigde, zou bij den vorm van klassenstrijd om hoogere en meer alge-

140