Pagina:FrankVanDerGoesWerk1939.djvu/410

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


verbintenis welke hij niet of niet langer wilde verheimelijken—waarbij hij anders op de medewerking van velen ongetwijfeld had kunnen rekenen. En bij deze eerste aanslag op zijn vrijheid zou het stellig niet zijn gebleven. Men kan er zeker van wezen dat, tenzij dan in 't geniep, het bezit der Amerikaanse hem niet ongestoord gegund zou zijn geworden, noch haar het hart van den koning. Niet tevreden met dit huwelijk te verbieden, zouden de ware machthebbers hem een ander huwelijk, overeenkomstig zijn stand, in 't belang van de staat enz., hebben willen voorschrijven. En dat met al de dwangmiddelen die door niet rechtstreeks te worden toegepast, des te moeilijker te weerstaan zijn. Innige wensen, dierbare verwachtingen, eerbiedig en als namens zijn volk uitgesproken, bescheiden verwijzingen naar vorstenplicht: ze zouden Eduard VIII niet gespaard zijn gebleven. Reeds als troonopvolger moest hij dikwijls dergelijke wenken horen en in de laatste dagen voor zijn afscheid stond hij onder zware druk.

Daarvan zich te hebben losgemaakt, is een gelukwens waard: deze koning had geen staatshoofd kunnen blijven zonder op te houden fatsoenlijk man te zijn.

Maar hiermee is nog lang niet alles gezegd wat van het op deze manier geëindigde incident te zeggen valt. Meer dan een incident, een toedracht van zaken die groot opzien wekt en vele gemoederen in beroering brengt, is er niet voorgevallen. Nog enige tijd zal men er over blijven praten en schrijven, maar wanneer binnenkort voor den nieuwen koning de plechtigheid van de kroning aan de beurt zal zijn geweest, blijft van deze December-krisis buiten een kring van intieme kennissen, en wellicht enige trouwe bedienden, enkel de herinnering over aan een beetje opwinding zonder meer. De ene Eduard is gegaan, de andere George is gekomen. Het konink- en keizerrijk was niet één dag buiten zijn opperheer, en zal ook, wanneer weer eens een troonswisseling nodig mocht worden, geen ogenblik zonder blijven.

De ene Eduard is gegaan, de andere George is gekomen, en nog blijven, als eerst aan bod, twee hertogen over.

406