Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/19

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
( 11 )

bemint zo wel den worm, die voor onze voeten in het ſtof wriemelt, als den Mensch; zo wel den Mensch als den Engel; zo wel den Hervormden als den Roomſchen; want onze Vader, die in de Hemelen is, doet zijne Zon opgaan over bozen en goeden,Hij regent over Rechtvaardigen en Onrechtvaardigen[1]. Een Hervormde dient, ſchoon op ene andere wijze, even denzelfden God, den liefderijken Weldoener van allen, als de Roomſche. Hervormden houden hunne beloften aan ieder Heilig, ten minſten dit eischt hun Godsdienst van hun. Zij mogen met ieder enen, welken Godsdienst hij ook toegedaan is, verkeren. Zij zoeken alleen hun heil en zaligheid bij den Here Jesus. Zij ſchatten Maria, als de Moeder des Here, hoog; maar zij eren noch dienen haar niet. Heiligen, ware Heiligen, verëren zij daardoor, dat zij derzelver deugden trachten naar te volgen; zij zijn voor hun voorbeelden van enen braven wandel, doch zij roepen dezelven niet aan; Zij houden zich alleen aan het

ge-
 
  1. Matth. V: 45.