Naar inhoud springen

Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/34

Uit Wikisource
Deze pagina is niet proefgelezen
(26)

haren oorſprong te danken. – – – – – – – – En moet hier onder ook gerekend worden de onverzoenlijke haat tusſchen de aanhangers van verſchillende bijgelovige eerdienſten, tusſchen Joden en Samaritanen, tusſchen Heidenen en Christenen, ja helaas! tusſchen zo genoemde Christenen zelfs." – Vervolgen, onderdrukken, ja zelfs het vermoorden der Proteſtanten word door het Roomsch Bijgeloof gebillijkt. Laat mij hier de woorden van enen Schrijver, die in Godsdienſtige begrippen zeer ver van alle Proteſtanten afwijkt, aanhalen; hij is, dunkt mij een allerſterkst getuigen, omdat hij zeker, ten dezen opzigte, van gene partijzucht kan beſchuldigd worden. Dus zijn zijne woorden: "Een dienst van God in het vermoorden van Menſchen, welk een tegenſtrijdig denkbeeld! – De beste Vader is verheugd, wanneer zijne Kinderen, wegens ene onderſcheidene uitlegging zijner bevelen, elkanderen om hals brengen: daar zijn eerst en voornaamst onderwijs hun de liefde, de zachtmoedigheid, de verzoenlijkheid, het geduld, op het nadruklijkst inboezemt! Hoe redenloos heeft men, zo vele eeuwen lang, in de Roomſche Kerk op die

ma-