Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/78

Uit Wikisource
Deze pagina is niet proefgelezen
( 70 )

zij voor iets meer dan enen anderen beſchouwen. Zij zijn zeer dienstvaardig, zelfs zonder veel eigenbelang, en hierin beſchamen zij zeer vele bewoners in andere ſtreken van ons Vaderland. Hebt Gij ergens, waar een Meiërijënaar zich naar toe meet begeven, iets te verrigten, iets te bezorgen, Gij kunt veilig ſtaat maken, dat hij het doen zal, zonder 'er iets voor te eiſchen; hij zal U, na zijne wederkomst, met genoegen van zijne verrigtingen verſlag geven; prijst Gij hem, toont Gij, dat Gij met zijne verrigtingen te vreden zijt, dit is voor hem beloning genoeg, en – voegt Gij bij dit alles ene pijp Tabak, enen kop Koffie, ene Borrel of glas Bier, dan is hij niet alleen dubbel vergenoegd en beloond, maar hij zal U zelfs nog bedanken. – Een Vreemdling, die onkundig is van den weg, of van denzelven afgedwaald is, zullen zij op alle mooglijke wijzen te regt zoeken te brengen; zelfs ontzien zij zich niet, om, wanneer de weg moeilijk te vinden is, of 'er vele bijwegen zijn, een ſtuk wegs mede te gaan. Dit is ene prijzenswaardige hoedanigheid van de meeste Meiërijënaars. Van den anderen kant is dit ook zeker, dat de Boeren, die digt bij 's Bosch

wo-