Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/84

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
( 76 )

leven vatbaar is[1]." – Ja ook – "Hoe gelukkig is hij, die gewoon is vergenoegd te wezen, wanneer zijn eigen hart hem zegt: Gij zijt goed! Die zich boven allen lof en laster verheven acht, betere beloningen ten gemoete ziet, en met zeer vele gelatenheid aanziet, dat men prijzen aan anderen uitdeelt, en bij zichzelven denkt: Ik bezit meer dan zij! [2]!!" – Zulk een charakter bezit JOSEPH KAM! – Achtingwaardig Jongeling! Mogten 'er velen gevonden worden, die uw lofwaardig voorbeeld naarvolgden!!

Eindelijk voeg ik hier nog, als enen gezelligen pligt, de Dankbaarheid bij; zij beſtaat in ene liefde jegens onzen Weldoener, wegens weldaden, die hij ons bewezen heeft, in ene liefde welke niet alleen in woorden moet beſtaan, maar die vooräl door wederkerige dienſten altijd levendig moet blijven en nimmer verflauwen. – Deze ſchone, en het Menschdom zo verërende, pligt word onder de Meiërijënaars

nauw-
 
  1. A. Sterk, Weekblad voor Neerlands Jonglingſchap. Deel II, Bladz. 202.
  2. M – . Ene hand vol Menſchenvreugde, Bladz. 49.