Pagina:Het Esperanto.pdf/15

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 15 —

taalgeleerden, die op de hoogte niet gebracht werden, een onverklaarbaar woord; de woorden dier taal zijn zo vreemd dat ze moeilijk onthouden worden, en zoo stootend en hortend, dat zij soms met moeite uitgesproken worden.

Waaruit spruiten die gebreken?

De uitvinder van Volapük heeft het ongelukkig gedacht gehad, van het gehaal en gansch op zich zelven te maken, zonder zooveel als het mogelijk is aan onze talen te ontleenen.

Dat stelsel a priori moest door zijn volstrekte nieuwigheid, iedereen op den dool brengen, en, hoe eenvoudig het ook mocht schijnen, het geheugen verpletteren; en alzoo viel het uit.

Want de wijze waarop het Volapük te werk gaat, strijdt met de redeneerkunde, hetgeen eenige voorbeelden klaarblijkend zullen doen verstaan.

Het woord Volapük, dat de nieuwsgierigheid van zoovele menschen tot in den hoogsten graad wekte, is samengesteld van Vola genitief van vol, gemaakt van het Engelsch woord world, (heelal); en pük beteekenende spraak, van het Engelsch speak (spreken).

Volapük wil dus zeggen wereldspraak.

Maar ziet hier nog wat beters? Weet gij wat Melop zeggen wil?

Priester Schleyer ontleent aan Europa den uitgang op, om in 't algemeen een vaste werelddeel aan te duiden. Daarna gaat hij op zoek in Amerika, om er eene kenmerkende lettergreep te vinden. A kon niet dienen, want die letter is gemeen aan Afrika, Azië en Australië, en de heer Schleyer houdt zich tevreden met mer.

Alzoo is Merop zooveel als Amerika.