Pagina:In Het Jaar 2000 (Bellamy1890).djvu/200

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

192

was economisch even dwaas als het zedelijk verderfelijk was. Zelfzucht was hun eenige wetenschap en in arbeid is zelfzucht gelijk aan zelfmoord. Concurrentie, die uit zelfzucht voortvloeit, is een ander woord voor verkwisting van werkkracht, terwijl samenwerking het geheim bevat van doelmatige inspanning, en niet voor dat het denkbeeld van het eigen bezit op te stapelen, plaats maakt voor het denkbeeld om den algemeenen voorraad te vergrooten, kan samenwerking worden verkregen en het vergaren van rijkdom inderdaad beginnen. Zelfs indien het beginsel van gelijk deelen voor iedereen, niet de eenige menschelijke en zedeliike grondslag ware voor de maatschappij, zouden wij het toch in praktijk brengen als economisch wenschelijk, aangezien de ware samenwerking niet kan worden bereikt voordat de ontzenuwende invloed van de zelfzucht is opgeheven."

 


 

HOOFDSTUK XXIII.

 

 

Dien avond toen ik met Edith in de muziekkamer zat te luisteren naar eenige stukken van het programma die ons interesseerden, maakte ik gebruik van een pauze om te zeggen—"ik moet u iets vragen dat nog al onbescheiden is."

—"Dat zal het wel niet zijn, denk ik," zeide zij vriendelijk.

—"Ik ben in de positie van een luistervink," hernam ik, "die iets gehoord heeft van wat niet voor hem bestemd