Pagina:In Het Jaar 2000 (Bellamy1890).djvu/255

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

247

den droom gehad, Savvyer, dat is alles," zeide ik; "een buitengewoon-vreemden-droom....."

Ik kleedde mij werktuiglijk aan met een licht en onvast gevoel in het hoofd, nog onzeker wat er met mij voorgevallen was, en ging zitten bij de koffie en de broodjes die Sawyer mij altijd bezorgde voor mijn ontbijt voor ik het huis verliet. Het ochtend-blad lag bij het bord. Ik nam het op en mijn oog viel op den datum, 31 Mei 1887. Ik had natuurlijk geweten van het oogenblik dat ik wakker werd dat mijn lange en uitvoerige kennismaking met de andere eeuw een droom was geweest, en toch trof het mij bijzonder zoo uitdrukkelijk aangetoond te zien dat de wereld slechts eenige uren ouder was dan toen ik was gaan slapen.

De inhouds-opgave aan het hoofd van de courant bevatte het volgende:

Buitenland. De aanstaande oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland. Het Fransche ministerie vraagt nieuwe credieten wegens de uitbreiding van het Duitsche leger. Waarschijnlijkheid dat geheel Europa in den oorlog wordt betrokken.—Groote ellende onder de werkloozen te Londen. Zij eischen werk. Monster-meetings worden gehouden. Bezorgdheid van de regeering—Werkstakingen in België. De regeering neemt maatregelen om ongeregeldheden te keeren. Schandelijke onthullingen over kinderarbeid in de kolenmijnen.—Uitzettingen op groote schaal in Ierland.

Binnenland. Onbelemmerde aanstekelijkheid van bedrog in New-York. Diefstal van een half millioen.—Verduistering van een erfenis door executeuren. Weezen zonder bestaan.—Vernuftige afzetterij door een kassier van een bank; $ 50 000 verdwenen.—De steenkool-