Pagina:In Het Jaar 2000 (Bellamy1890).djvu/256

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

248

baronnen besluiten de prijzen van de kolen te verhoogen en de productie te verminderen.—Speculanten maken een graan-corner te Chicago.—Een combinatie drijft den prijs van de koffie op.—Geweldige land-woeker door syndicaten in het Westen.—Openbaring van schandelijke omkooperij van regeeringspersonen te Chicago. Stelselmatige handlichting.—Proces tegen de wethouders van Boodle te New-York.—Groote faillieten. Vrees voor crisis.—Brutale inbraak en diefstal.—Een vrouw in koelen bloede vermoord om haar geld in New-Haven.—Een huisbewaarder vannacht doodgeschoten door een roover.—Zelfmoord van een man omdat hij geen werk kon krijgen. Een groot gezin zonder middelen van bestaan.—Een oud paar te New-Jersey brengt zich om het leven liever dan in een werkhuis te gaan.—Rampzalige armoede van de arbeidsters in de groote steden.—Bedenkelijke toeneming van onwettige geboorten in Massachusetts.—Gebrek aan krankzinnigengestichten.—Redevoeringen op Decoratie-Dag.—Toespraak van den Hoogleeraar Brown over de zedelijke grootheid van de negentiende-eeuwsche beschaving.

Ja, wel was ik ontwaakt in de negentiende eeuw, daar kon geen twijfel aan zijn. Deze inhoudsopgave was hare wereld in het klein, de laatste onmiskenbare trek van ijdel zelfbehagen ontbrak zelfs niet. Na zulk een veroordeelend vonnis over de eeuw als deze éendags kroniek van bloedstorting, hebzucht en onderdrukking, was dit een staaltje van cynisme, Mephistopheles waardig, en toch, van allen wier oogen het dien morgen hadden aanschouwd was ik misschien de eenige die het gevoelde, gisteren nog zou ik blind geweest zijn gelijk de anderen. De vreemde droom had mij ziende gemaakt.