Pagina:In de sneeuw.djvu/80

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

78

kennen. En onder zeer gespannene, — ja, ik kan bijna zeggen, vijandige verhoudingen is mijne liefde voor haar steeds vermeerderd.

Er zijn n.l. — ik behoef het u waarlijk niet te vertellen, — bedorven elementen onder de jonge lieden; en zelfs op eene familie als die van Pram, is de tijdgeest niet zonder invloed gebleven. Inzonderheid waren er eenige neven mijner Gabriëlle, die, in vereeniging met lichtzinnige vrienden, mij onmogelijk zochten te maken, ja, zelfs belachelijk in hare oogen. — Niet alleen mijn positie als theoloog, die in deze tijden, waarin het "Christen zijn" door sommigen als eene soort idiotisme wordt beschouwd, — maar ook de omstandigheid dat ik uw zoon ben, is in de oogen dezer heeren een aanleiding tot vervolging en haat, waarop ik trotsch ben, nu eindelijk de zege mij is, en Gabriëlle heeft toegegeven — of liever, nadat zij bij nadere kennismaking heeft leeren inzien, waar de meest solide eigenschappen gevonden worden, waarop men alleen zijne hoop kan bouwen voor een waarachtig geluk hier op aarde.

Meen nu niet, beste vader, dat ik u deze dingen vertel om te pralen. Mijn hart is in