Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/186

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

140

"penghoeloe soekoe." Het bestuur over de soekoe is ingericht op democratischen grondslag. Eigenlijk ware het juister om te spreken van eene democratisch opgevatte oligarchie. Naast den penghoeloe soekoe staan andere door de adat aangewezen en erkende machthebbers, die met dezen tezamen de uitvoerende macht uitoefenen. De eigenlijke wetgevende macht berust bij de vergadering der volwassen mannen uit de soekoe, die na vele en lange beraadslagingen (moepakat) beslissen.

De zaken, die de geheele negeri betreffen, worden behandeld door de ad hoe belegde samenkomsten der penghoeloe's soekoe, die na ruggespraak mor het soekoebestuur overleggen en handelen. Een der penghoeloe's soekoe gold vroeger meer in het bijzonder als vertegenwoordiger der geheele negeri naar buiten. Verschillende negerieën tezamen vormden confederatie's voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen; zulk eene confederatie heette "laras"; tot hoofd van een laras werd een der invloedrijkste hoofden gekozen. Die larassen bestonden echter niet overal in het Minangkabausche land.


Gelar.

De Minangkabauers, en tot zekere hoogte ook de Mandailingers, hebben allen een soort familienaam, gelar geheeten. In dezelfde soekoe komen eenige gelar's voor, die volgens bepaalde regelen erfelijk zijn, natuurlijk bij de Minangkabauers in de vrouwelijke, bij de Mandailingers in de mannelijke lijn. De gelar bestaat uit eenige woorden, gewoonlijk namen van hooge of sierlijke eigenschappen, met een praedicaat er voor, dat de positie van den drager der gelar in de familie aanwijst. Men kan uit iemands gelar dus weten, uit welk geslacht hij is en welke zijne positie is in dat geslacht. Het praedicaat voor een familiehoofd is „Datoek"; zoo wordt het woord datoek's wel gebruikt als verzamelnaam voor de hoofden. De gelar wordt aangenomen bij de intrede van den volwassen leeftijd of eerder, ais eene positie in het geslacht dan is bereikt. De kindernaam raakt dan in onbruik.


Inwerking van ons bestuur op het adatbestuur.

Een zóó ingewikkeld democratisch bestuur, op de afstamming gegrond, is niet vereenigbaar met een behoorlijk functioneerend landsbestuur, dat op territoriale indeeling, centralisatie en de werk-