Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/198

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

152

voor zijne dochters en hare mannen, of wel wordt haar een vertrek afgestaan in hot huis, De achoonsoon wondt ook verlegenheid voor tegenover de familieleden zijnor vrouw. Een bruidschat wordt betaald, doch daarvoor geniet het jonge paar dan ook onderhoud van don Bohoonvader voor eenigen tijd. De schoonzoon geeft gedurende don tijd. dat hij bij de ouders der vrouw in de kost is, af en toe een geschenk aan zijne vrouw bij wijze van kostgeld voor de dagen, dat hij bij haar eet. De kinderen behooren aan den vader; eeiie oude genealogische indeeling van het volk op patriarchalen grondslag, voorafgaande aan de huidige territoriale indeeling, in vier „kawōm's" (geslachten) is nog te herkennen, het best in de meer onderwetsche XXII Moekims.

Men ziet ook wel eens een spoor van matriarchaat in de omstandigheid dat—behoudens daar, waar de invloed van den Islam deze verhoudingen bepaalde—kinderen van slavinnen den staat der moeder volgden. Het kind van een slaaf en eene slavin van verschillende meesters behoorde aan den eigenaar der slavin; het kind van een vrijen man en eene slavin eveneens; het kind van een slaaf en eene vrije moeder was vrij.


Kinderhuwelijken.

Dat bij de Atjehers de gehuwde dochter bij haar vader bleef wonen met haar man, moet wel in de hand zijn gewerkt door de prille jeugd van de jonge echtgenoote. De huwelijken worden in de kinderjaren gesloten, dikwijls op 8 à 10 jaar, en zulk een kind wordt aan den man overgegeven ook. Jongens huwen in den regel niet vóór hun 16e jaar.

Gelukkig is er in dit opzicht verandering waar te nemen en verdere verbreiding van het onderwijs zal dit euvel meer en meer beperken.

Die kinderhuwelijken komen op Sumatra vrij veel voor, ook bij andere volken, vooral bij de Mandailingers. Gewoonlijk is berekening van de zijde der ouders er de oorzaak van. Met het overgeven van het meisje aan den echtgenoot wordt veelal (volstrekt niet altijd) gewacht tot zij den maagdelijken leeftijd is ingetreden. Bij de primitieven, de Koeboes vooral, bestaan in dit opzicht weerzinwekkende, ook in physiek opzicht zeer schadelijke, practijken.