Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/228

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

180

Op Sumatra vindt men thans Hollandsch-Inlandsche scholen te Padang, Fort de Koek, Solok, Pajökoemboeh, Bengkoelen, Teloek Betoeng, Palembang, Padang Sidimpoean en Medan, terwijl er ook zullen worden geopend te Koeta-Eadja, Lhö c -Seumawè, Langsa en Pematang Siantar.


Speciale scholen.

Onder dezen naam vat men eenige scholen tezamen uit bepaalde behoeften van bijzondere volksgroepen geboren. Op Sumatra bebooren hiertoe de Delische, Langkatsche, Serdangsche en Asahansehe scholen op Sumatra's Oostkust, en de school voor kinderen van mindere Inlandsche Christen-militairen van Amboineeschen of Rlenadoneeschen landaard te Koeta-Radja. De vier eerste zijn bestemd voor kinderen uit de vorstenfamilie's van genoemde rijken, waarom zij in de wandeling „Toengkoescholen" heeten. Er worden ook wel andere Inlanders van stand toegelaten. Zij zijn gevestigd op de hoofdplaatsen der Landschappen (Medan, Tandjoeng Poera, Simpang Tiga en Tandjoeng Balai); de aantallen leerlingen loopen uiteen van 40 tot 100; het personeel bestaat uit Europeesche onderwijzeressen) en één Inlandsen onderwijzer voor het Haleisch; de cursus is 7-jarig en het Leerplan volgt zoo na mogelijk dat der Europeesche scholen der 2 e klasse. Op de Asahansche school volgen ook een 10-tal zonen van Atjehsche hoofden de lessen. Er klinken meer en meer stemmen, die voor de a.s. bestuurders der Landschappen eene verdere opleiding vragen, aansluitende aan deze lagere scholen.

Aan het hoofd der school voor kinderen van Christen-militairen te Koeta-Radja staat een Europeesch onderwijzer; hij wordt bijgestaan door Amboineesch en Menadoneesch personeel. Het aantal leerlingen bedraagt bijna 300.


Volksonderwijs.

Onder „volksscholen" zijn in het algemeen te verstaan eenvoudige scholen, niet door het Gouvernement opgericht. Oorspronkelijk heetten zij dan ook particuliere scholen en maakte de wetgever in zake subsidieering geen onderscheid tusschen neutrale particuliere scholen en die van de Zending.