Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/319

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

257

van deze hoeveelheid koffie uit Sumatra's Oostkust uitgevoerd. Ruim ⅔ daarvan was Liberia-, ¼ Robusta-koffie. De Robusta was tot heden nog niet gewild en kon slechts de helft van den prijs van Liberia bedingen. De groote oorlog schijnt hierin ook verandering te brengen; in de oorlogslanden leeren de menschen weer zuinig te zijn en daardoor ontstaat veel vraag naar en beter prijsnoteering voor goedkoope koffie. De oorlog zal heel wat Robusta-boomen het leven redden.


Rubber. Toen op het schiereiland Malaka de rubbercultuur zulk een groote vlucht nam, koos men ook op Sumatra de kaoetsjoek voor de terreinen, waar de tabak niet loonend was, en werden ook met buitengewone snelheid de naburige Si Baloengoen-landen voor de teelt van rubber geannexeerd.

Van ongeveer 1900 af waren reeds proeven met rubberaanplant genomen; vóór 1908 waren reeds 16 750 acres beplant; in 1908 werd bijna even veel geplant als in de voorafgaande jaren tezamen, n.1. 15 750 acres; in 1909: 21500 acres; in 1910: 19 750 acres; in 1911: 53 250 acres; in 1912: 86 000 acres; in 1913: 26 650 acres. Dat geeft voor eind 1913 op Sumatra's Oostkust al bijna 240 000 acres, d.i. bijna 100 000 H.A.[1], wat weinig verschilt van de oppervlakte der provincie Utrecht.

Een groot deel der boomen is al tapbaar. In 1915 bedroeg de rubberuitvoer reeds meer dan 9500 ton (9000 ton para-rubber en 500 ton ficus-rubber). Stellen wij de waarde per ton op + f 2500, dan blijkt de waarde van den geheelen oogst te zijn circa 22.5 millioen. Volgens opgave van de A.V.R.O.S.[2] schat men de opbrengsten voor de eerstvolgende' jaren: 1916: 12000 ton; 1917: 19 000 ton; 1918: 29 000 ton; 1919: 37 000 ton; 1920: 44 000 ton. De rubberopbrengst zal dus spoedig die van de tabak overtreffen.


  1. In de rubber en de thee wordt ter Oostkust, op 't voorbeeld van Britsche voorgangers, dikwijls met acres gerekend: 1 acre = 4046,8 M2 of ruim 25 H.A.
  2. De Algemeene Vereeniging van rubberplanters ter Oostkust van Sumatra. De belangen van de tabakscultuur worden behartigd door een dergelijk lichaam, de Deli Plantersvereeniging.