Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/70

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Deze pagina is proefgelezen

40

Langs den Noordrand der rawa heeft men getracht door klappercultuur wat welvaart te brengen en er zijn ook al vrij groote aanplantingen. Maar tot welvaart is de streek nog niet gebracht.

In de nabijheid van Panti is een bron van kokend water, waarin scherpe stoffen zijn opgelost.

De Minangkabauer beschouwt deze streken als slechts half nog tot zijn land behoorend. Hij noemt haar: het eind van het land, het begin van de rantau (het buitenland).

Herhaalde malen is in de administratieve indeeling van het N. deel van dit gewest verandering gebracht. Ook Raŏ was eens de standplaats van een controleur; diens woning is nu pasanggrahan. Het garnizoentje en het fort Amerongen zijn reeds lang verdwenen.

Te Loeboek Sikaping is het garnizoen mede voor eenige jaren opgeheven.


De O. grens der afd. Loeboek Sikaping ligt vrij ver achter het O. gebergte, doordat in 1882 de landschappen VI Kota en Mapat Toenggoel onder rechtstreeksch bestuur gebracht en bij de afdeeling ingelijfd zijn.


Rokan-streken.

De tot voor kort onafhankelijke landschappen aan Rokan-kiri en Rokankanan vormen nu de onderafd. Rokan van de afd. Bengkalis, met de hoofdplaats Pasir Pengarajan.

Waar beide rivieren zich vereenigen, begint het landschap Tanah Poetih en verderop ligt Bangka, beide onderhoorigheden van Siak.


Bagan Si Api-Api.

Geen der rivieren geeft zulk een duidelijk beeld van de vervorming eener kust door getij stroomen als de Rokan. Zij is in de breede alluviale strook ver Westwaarts opgedrongen en de mond is tot een wijden trechter verbreed. Vóór dien trechter ligt Bagan Si Api-Api, hoofdplaats der gelijknamige onderafdeeling, een merkwaardige plaats, bijna geheel bewoond door Chineezen. De snelle wasdom dezer kustkampoeng is te danken aan den buitengewonen vischrijkdom der zee en der omgelegen straten, en wordt begunstigd door de nabijheid van Singapoera en het Cultuurgebied.