Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/71

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

41

Het vangen van en de handel in visch, trasi,[1] garnalen en troeboek (gezouten vischkuit) hebben de opkomst dezer plaats bewerkt. De handel in boschproducten uit het Rokangebied treedt daarbij op den achtergrond. De visscherij is hier het belangrijkst van heel Ned. Indië. In 1913 werd van Bagan Si Api-Api uitgevoerd 20 406 000 K.G. gedroogde visch; 940 000 K.G. gedroogde garnalen en 12 702 600 K.G. trasi. In 1914 bedroeg de uitvoer van visch 19 millioen K.G., van trasi 12 millioen K.G. Dit laatste artikel werd sterk vervalscht met zemelen en sago. Bagan Si Api-Api kan niet alleen voorzien in het tekort aan visch van het overige Sumatra (dat 6 millioen K.G.'s jaars bedraagt), maar ook nog 2½ millioen K.G. leveren aan Singapoera en meehelpen, om in het groote tekort van Java te voorzien. In de laatste jaren viel achteruitgang van de visscherij te constateeren. Met het oog hierop is in 1913 de maximumprijs van vischzout voor Sumatra's Oostkust verlaagd tot ƒ3.50 per pikol.

Vroeger waren de kustkampoengs van de Oostelijker gelegen Siaksche onderhoorigheden Boekit Batoe en van Bengkalis en de daartegenover liggende kampongs meer de zetel dezer visscherij, maar de vischrijkdom is daar afgenomen.

§ 12. Noordelijk deel van Midden-Sumatra.

De juist voltooide weg van Raŏ naar Moeara Sipongi voert over Sumatra's hoofdwaterscheiding van het lengtedal der Soempoer naar dat van Batang Gadis en Angkola. Hij brengt ons ook van Sumatra's Westkust naar Tapanoeli en van de Minangkabauers naar de Bataks.

Dit lengtedal vindt zijne afwatering naar het Westen, maar is overigens een tegenhanger van dat van Loeboek Sikaping en Raŏ.

De hoofdwaterscheiding volgt alzoo van de Kalaboe af het Oostelijk gebergte, ook dicht bij de hoofdrivier—dit dal is eveneens bij zijne 100 K.M. lengte zeer smal—tot aan den vulkaan Loeboek Raja (1990 M.). De hoogste berg in deze keten bereikt de 2200 M.

Ten Z. van het dal gaat een bergrij Westwaarts, waarin de hoogste top de Malintang is (2000 M.); ten W. vindt men een bergland tot dicht bij de kust, waarin de 2145 M. hooge vulkaan

  1. Trasi is een sterk riekend en smakend conserf voor de rijsttafel, bereid uit visch of uit garnalen.