Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/80

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

50

wil wat zeggen in een zoo schraal bevolkt land. Over 15 paal wordt mi de bestaande karrenweg eveneens gereed gemaakt voor rijweg, tot aan bet ontmoetingspunt met den grooten weg van Padang Sidimpoean naar Sipirok. Binnenkort zal dus een rijweg van 6214 paal de afdeelings- met de onderafdeelingshoofdplaats verbinden. Wellicht zullen vondsten van delfstoffen het land tot ontwikkeling kunnen brengen; tin, goud, bruin- en steenkolen moeten voorkomen.


De steppe van Padang Bolak.

In het midden ligt de eigenlijke Padang Bolak (= Padang Lawas = Groote Vlakte), ongeveer 15 van de onderafdeeling beslaande, de eigenlijke „steppe", onvruchtbaar, bijna boomloos, met lage heuvels bezaaid, van 200 tot 100 M. boven het zeeniveau; bij Portibi nog 80 M.


Erosie-dalen.

In deze golvende vlakte vindt men het type der smalle en diepe erosiedalen, de eenige bebouwde gedeelten des lands, scherp uitgedrukt. Deze dalen zijn in het Westen tot 20 M. en meer diep, en vervlakken naar het O. Door deze steile en diepe dalen is de stand van het grondwater zeer laag en het land dor, behalve dan op den dalbodem. In den drogen tijd zijn deze rivieren soms waterloos.

Het bergland is met zwaar bosch bedekt. Het beste stuk van het land is het dal der Boven-Baroemoen; de omstreken van Si Boehoean vormen eene vruchtbare sawah-vlakte.

Elders in Padang Lawas wil men de conservatieve bevolking tot sawahbouw dwingen en het ladangbranden verbieden.

Padang Bolak is in hoofdzaak tertiair; ook kalkgesteenten en oude andesieten komen voor, terwijl ook hier tuffen—zij het in dunne lagen—niet ontbreken.


Rivieren. De Panai en de Bila.

De rivieren, die tezamen de Panai vormen, loopen naar het Z.O» van Padang Bolak samen. Een rivier Panai komt van het hoogste (Westelijke) gedeelte der Zuidelijke Bila-keten, loopt Z.Z.O. en vereenigt zich met de Baroemoen, die, van het Zuidelijke gebergte komend, N.N. O. stroomt. De vereenigde rivier heet ook Baroemoen,