Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/82

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

52

ten Padri-aanvoerder Tongkoe Tamboesē, die de bevolking te vuur en te /waard dwong den Islam aan te nemen.

Na den val van Bondjol en Daloe-Daloe zwoer de bevolking den Islam af. Na de vestiging van ons gezag had de Islamiseering op de gewone, geleidelijke wijze plaats.

In 1847 was eene kleine expeditie naar Sipirok noodig. De slavernij werd er reeds in 1876 voor goed afgeschaft.

De zending werkt hier sedert 1857. Ruim 15 van de 25 000 zielen tellende bevolking van de voormalige onderafd. is gekerstend; verdere voortgang van het Christendom schijnt hier uitgesloten.


Habinsaran.

Deze landstreek is op het laatst van het groote inlijvingstijdvak onder direct bestuur gebracht (in 1908). De grenzen met Koealoe en Asahan werden in 1909 definitief geregeld.

Het uiterlijk van de landstreek komt overeen met Padang Lawas. Men vindt er dezelfde golvende vlakten met talrijke bergen en heuvels; dezelfde diepe erosie-dalen en plaatselijk schrale steppen. De streek is dun bevolkt; de bevolking der onderafd. is geschat op bijna 16 000 zielen.

Eigenlijke wegen zijn er nog niet in Habinsaran. Sawah's komen voor in Garoga. Er werkt een zendeling in Habinsaran, te Loemban Pinasa. Tegen dit Loemban Pinasa is in 1890 eene kleine expeditie gezonden wegens een roofinval in Padang Lawas.


De Permalim.

Merkwaardig is hier en in de naburige streken het bestaan van de secte der „Permalim", die telkens van zich doen hooren. Hun leer schijnt eene voortzetting te zijn van de vereering van den vroegeren mystischen priester-vorst Si Singa Maharadja van Bakkara, doch op vreemdsoortige wijze vermengd met Mohammedaansche, Christelijke en Heidensche elementen. Hun optreden is sympathiek gestemd voor den Islam, terwijl zij zich antagonisten van de Zending toonen. Men meent, dat de Christelijke elementen afkomstig zijn van den Italiaanschen reiziger Modigliani, die in 1889 in Oeloean en Boven-Asahan vertoefde; die elementen zijn speciaal Katholiek (Maria-vereering). De secte is volgens hun zeggen gesticht