Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/97

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

67

een flinken waterval; van Bandar Poelau af wordt zij met kleine prauwen bevaren. Men hoopt aan dezen waterval de drijfkracht te ontleenen voor eene groote electrische centrale voor de landbouw- en fabrieksnijverheid in de Oostelijke cultuurstreek.

De rivieren missen verder Noordelijk het karakter van zeer lange stroomen met groote delta's en door de vloedstroomen afgebogen, wijde trechtermonden. Hare bevaarbaarheid landwaarts in gaat niet ver. Vroeger beteekenden dan ook de rijkjes, aan deze rivieren ontstaan, al heel weinig. Nu zij echter door het moderne leven zijn aangeraakt, ontwikkelen zij zich met groote snelheid, het bewijs leverend, dat groote waterwegen in onzen tijd niet meer noodzakelijk zijn om een afgesloten land open te leggen.


Uiterlijk van het land.

In Si Baloengoen vertoont het bergland van Raja en Poerba nog het meest oerwoud; in de vlakten van Tano Djawa en Siantar domi- neeren de alang-alangvlakten. In de Doesoen is door den ladang- bouw en de tabakscultuur het oorspronkelijke oerwoud bijna ver- dwenen, behalve in de ravijnen en op de bergen. De Karo-vlakte is bijna boomloos. Naar men zegt kwam hier vroeger ook oerwoud voor, dat door den ladangbouw is verdwenen. In 't N. deel der vlakte zijn nog uitgestrekte ladangs. Alleen in de valleien vindt men bevloeide sawah's.


Wegen.

Het cultuurland heeft een dicht wegennet, grootendeels door de ondernemingen aangelegd voor hare transport-behoeften. Tot voor kort bestonden er alleen paden naar de hoogvlakte. Deze werden telkens verlegd naar de behoeften der ladangbouwers.

Thans auto't men lustig van Arnhemia, een der eindpunten van den spoorweg, naar het meer en naar de hoofdplaatsen ; binnenkort zal het niet meer, zooals nu nog, eene bijzonderheid zijn als men per auto van Medan uit Taroetoeng, Sibolga en Fort de Koek bereikt.


Bijzondere beteekenis der wegen.

De auto deed in 1907 hare intrede in Deli en heeft zich ook daar spoedig tot koningin der wegen opgewerkt ; deze, zoowel die op de ondernemingen als de openbare, werden voor haar in orde gemaakt.