Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/28

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


ende Landen respectieve, van wat qualiteit off conditie die sijn, blijven in hare rechten volgens den inhout van het Tractaet, en het besluijt van 't selve. 66. De Inwoonderen ende Onderdanen vande voors. Heeren Coninck en Staten respectieve, sullen reelick genieten het effect van't vijfftiende artikel vande geexprimeerde twaelffjarigen Trefves, en het effect van het tiende artijckel van 't verdrach daerop gevolcht den seven- den Januarij sestien hondert en tien, en dat voor soo veel als geduren- de den termijn vanden voornoemde Trefves, het voors. effect niet en is te weegh gebracht van d'een oft d'andere zijde.

67.

De Limiten in Vlaenderen en elders sullen gereguleert worden in soodaniger voegen als men bevinden sal dat zij gehooren onder het ressort van d'een oft d'andere zijde; Waerop men sal verwachten, en sullen gelevert worden de Informatien, om 't sijner tijt de gemelte Limiten te reguleren.

68

Van wegen en aende zijde vanden voors. heer Coninck van Spagnien sullen worden gedemolieert de Forten bij en omtrent Sluijs, te weten St. Job, St. Donaes, Sterreschans, het Fort St. Terese, St. Frederick fort, het Fort Ste. Isabelle, St. Paul, de Redoute Pape- muts. En aende zijde en van wegen de gemelte heeren Staten sullen gedemolieert worden de naervolgense Forten, namelick de beijde Forten in't Land van Casant, genaemt Orange en Frederick, de twee op't Pas, en alle die gelegen sijn opde Oostzijde vande Riviere de Schelde, uijtgesondert Lillo, en het fort op Kieldrecht genaempt Spinola van welcke ten werdersijden te doene demolitie tusschen partijen sal worden overcomen omme het aquivalent te reguleren.

69.

Alle Registers, Charters, Brieven , Archieven en papieren als oock sacken van processen concernerende respectivelick eenige vande