Pagina:Reize door de majorij van 's Hertogenbosch.djvu/100

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 88 )

Pater verricht aldaar de Misſe. Ik heb ook hier en daar in de Majorij gevlugte Monniken en andere zoogenoemde Geestlijken in het openbaar zien bedelen, veelen houden zich aldaar op, want men vergunt alles in de Majorij aan een Roomſchen Geestlijken, ſchoon ſtrijdig tegen voorige en ook tegenwoordige wetten, daar men integendeel eenen Hervormden naauwlijks eenen teug waters vergunt, maar hem op allerlei wijze vervolgt, gelijk Gij reeds uit zoo veele ſtaaltjens gezien hebt, die ik U naar waarheid, doch nog veel verzacht, heb opgegeeven. – – Op even gemelde plaats heeft men meer dan eens den Hervormden in hunne Godsdienst-oeffening trachten te ſtooren, door het luiden der klokken en het begraaven der dooden, ja ook kwam 'er dikwijls eene groote menigte in de Kerk, verwekte een ijslijk leven, zelfs ontzag men zich niet, om twist en kijverijën te veröorzaaken, enkel en alleen, om den Geuzen hunne verëering van het Opperwezen te verbitteren, en dit kwam nergens anders uit voord, dan dat het Volk niet kon dulden, dat het de Kerk, welke hun volgends verzekering van hunnen Priester toekwam, niet ſchielijk genoeg naar zijnen zin in zijne magt kon krijgen. Het is immers ook hard, mijn Lieve Vriend! eene gewijde Kerk in het bezit van verd....e Ketters te zien? niet waar? – Deurne is altijd zeer bitter geweest tegen de Hervormden. In de voorige eeuw vermoorde men hier den eerſten Hervormden Schepen, enkel omdat hij Gereformeerd was, gelijk zijn grafſchrift op eenen zerk, voor het Choor in de Kerk gelegen, zeer

dui-