Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/206

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 186 )

ven. – Het zij zoo 't wil. – Ik bedank intusſchen den Zender voor zijne Aanmerking; en de Lezer kan 'er uit zien, dat ook anderen gemeld geval bevestigen.

Ik heb, door eene tweede hand, ook deeze juiste aanmerking ontvangen:] Gij beſchouwt St. Jan den Dooper als den Beſchermheiligen der groote Kerk te 's Bosch, dit is verkeerd, deeze Kerk is aan St. Jan den Euängelist toegewijd." [Men leeze dan Bladz: 10. en 23. Euängelist in plaats van Dooper, want ook de St. Jans-poort was outijds aan Joä{{sc|nnes} den Euängelist toegewijd, gelijk mij bij nader onderzoek gebleeken is."

De Reiziger heeft ook eenige Bijdragen omtrent Osch ontvangen, en 'er dat gebruik van gemaakt, dat hij noodig oordeelde. Ik had, bij mijn verblijf te Osch, reeds veel doch niet alles aangetekend, zelfs veele zaaken, die de geëerde Opſteller dier Bijdragen ook opgeeft. Min belangrijke zaaken heb ik niet (de mij geheel onbekende Zender neeme mij dit niet kwalijk!) willen aanſtippen. Ik heb, wijl de brief over Osch nog niet afgedrukt was, 'er eenige verbeteringen uit gemelde Bijdragen ingelascht, en dezelve tusſchen twee haakjens geplaatst, opdat dus ieder kan

zien,