Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/246

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 226 )

De Kerk heeft men zich toegeëigend, om 'er de Geuzen van te berooven. – Deeze Plaats is door eene gebeurenis in 1772 zeer berucht geworden. Een Bedrieger en Deugniet hield zich hier op, en gaf voor, dat hij allerlij kwaalen door het beſtrijken met een zekeren Heiligen Olie kon geneezen, mits men dan daaröp de Misſe hoorde. Dit voorgeeven wierd ſchielijk verſpreid en even zoo ſchielijk geloofd door de Roomſchen. Van alle kanten, zelfs uit Kleefsland, Holland, Braband en andere Streeken, kwamen ongeſtelden van allerlij ſoort herwaards, want die Heilige Olie was voor alles probatum. Een Advocaat bragt zelfs zijne onvruchtbaare Vrouw naar Middelbeers, liet haar door dien Bedrieger met een Vedertjen, in dien Heiligen Olie gedoopt, beſmeeren (de beſmeering geſchiede altijd aan dat gedeelte des ligchaams, waar het haperde), en het was van dat gevolg, dat Mevrouw eenen Zoon ter waereld bragt, die thans eene groote rol te..... ſpeelt. De Olie had zulks, dit begrijpt ieder ligtlijk, alleen gedaan. – Men voegt 'er bij, dat die H. Olie nimmer verminderde, al wierden 'er duizenden mede beſtreeken. Ik heb eenen Roomſchen Priester, in dien tijd, 'er mede hooren lagchen, zeggende: "Al wat van die wonderbaare geneezing verteld word, is valsch en onwaar; maar dit is zeker, dat het fleschjen nimmer ledig word, omdat het geduurig met nieuwen Olie uit den Winkel word aangevuld." – Het is wonder, dat de Priesters tegen deeze bijgeloovige Bedriegerij zeer

ſterk