Pagina:WitteHeinrich DriekleurigeViooltje1875.djvu/172

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
154
EEN HOOFDSTUK ALS TOEGIFT.

voorts moeten ze een goed gesloten hart hebben.

't Zou tot een zedelijke revolutie aanleiding geven, zoo eenige aardsche macht in staat was een zoodanige wet voor te schrijven aan den mensch, voor wien, in al zijn handel en wandel, immers openhartigheid noodzakelijker is dan levenslucht.

Art. 4. Zoo de bloemen door bijzondere kleuren geteekend zijn, moeten die teekeningen, vlekken of strepen scherp begrensd zijn, en de kleuren zoodanig, dat ze goed tegen den grondkleur uitkomen. Wat overigens de kleuren zelf betreft, hierin wordt haar een tameljjke vrijheid gelaten, mits de vorm der bloem onberispelijk zij. Van veel belang is het ook, zoodat hierop streng zal gelet worden, dat de bloembladeren, zoowel op 't gezicht als op het gevoel, fluweelachtig zijn.

Slotbepaling:

Art. 5. Al wat niet nauwkeurig aan deze eischen van den goeden smaak voldoet, deugt niet, en moet zoo spoedig mogelijk verworpen worden.

Overgangsbepaling:

Men zou die bloemen, welke zich niet spoedig naar deze voorschriften weten te schikken, present kunnen geven aan hen, die geen goeden smaak hebben, b.v. aan boeren, en aan sommige schrijvers over populaire kruidkunde. —

Wanneer ge nu zegt, Lezer, dat dit alles, zachtst gesproken, bespottelijk klinkt, dan veroorloof ik mij u alleen dit onder het oog te brengen, dat gij, zoomin