Romeinsche Geschiedenissen/Eerste Deel/Hoofdstuk II

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk I Romeinsche Geschiedenissen, Eerste Deel door Martinus Stuart


Tweede Hoofdstuk
Van den dood van Romulus, tot aan dien van Numa Pompilius.

Hoofdstuk III
[ 119 ]
TWEEDE HOOFDSTUK
VAN DEN DOOD


VAN


ROMULUS,
TOT AAN DIEN


VAN


NUMA POMPILIUS
============


Verschil
over de
benoeming
van een
nieuwen
Koning.
Romulus, zonder eenen erfgenaam van zijnen throon gestorven zijnde, had denzelven voor een nieuwe keuze, en de, daarmede altijd gepaard gaande, oneenigheden des Volks opengelaten. De partijzucht heerschte nog wel niet tusschen bijzondere persoonen, wijl niemand, onder het pas opkomend Volk, nog boven de overigen in rijkdom of aanzien genoeg uitstak, om bijzondere aanspraak te maa