Romeinsche Geschiedenissen/Eerste Deel/Hoofdstuk III

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk II Romeinsche Geschiedenissen, Eerste Deel door Martinus Stuart


Derde Hoofdstuk
Van den dood van Numa, tot aan dien van Tullus Hostilius.

Hoofdstuk IV
[ 175 ]
DERDE HOOFDSTUK
VAN DEN DOOD


VAN


NUMA,
TOT AAN DIEN


VAN


TULLUS HOSTILIUS.
============


J. vóór C.
670.
J. van R.
82.
Tullus
Hostilius
tot Koning
gekozen.
Na het overlijden van Numa kwam het rijksbestuur in handen van den Raad, die het zelve, op gelijke wijze, als na den dood van Romulus, door eene tusschenregeering waarnam, welke echter van zeer korten duur was. Alle de genoegens eener zoo gelukkige, als zeldzaame, Koninglijke regeering gesmaakt hebbende, verlangde men algemeen naar de throonsopvolging, en door geene partijschappen langer verdeeld, was