Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1620/20 september/VVt Venetien den 4 September

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 4 September’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren], [zondag 20 september 1620], [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien den 4 September.

 De saken vande Grysons (ghelijck uyt Italien wort gheschreven) staen noch niet ten besten, midts dien de Gouverneur van Milanen de Rebellen in Voltolina alle mogelijcke assistentie is doende, ende noch 1500. mannen om derwaerts te senden gereet hadde, doch en voerden sy niet des Conings van Spaengien wapen maer des Paus, naementlijck Sinte Pieters Sleutelen. Interim wert daer beneffens allerley Krijghs-preparatie naer Como ende de selve contreye ghebrocht, omme den Grysons eerst met rechten ernst aen te grijpen.
 Soo soude oock tot Morbengo ende Sondrio vijf Compaignien Spaengiaerts sich bevinden, daer uyt lichtelijck af te nemen is in wat perijckel deselve Grysons teghenwoordich staen, des te meer men met verlanghen wacht, wat doch de Switsers die nu tot Baden eenen ghemeenen Lantdach houden, voor eene resolutie tot der selver Grysons hulpe sullen nemen.
 So heeft oock Planta sich van vele Dorpen in Engadien voor den Eertshartoch Leopoldus laten huldigen. Doch hebben de Catholische Switsers de Euangelische daer na den pas vergunt, om de Spaengiaerdē Veltolina wederom af te nemen. Ghelijck sich die van Bern alreede aldaer sien laten.
 Het wert voor-seker uyt Venetien geschreven, dat de Turcksche Armade in Apulien ingevallen is, de Stadt Manfredonia verovert, ende neffens dien veel andere plaetsen ende Kloosters gheplondert, ende ooc veel menschen, daer onder ettelijcke Nonnen wech ghevoert souden hebben.

Overige vindplaatsen[bewerken]