De drie prinsen van Serendip/Voorwoord

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Opdracht De Omzwervingen van Drie Jonge Zonen van de Koning van Serendip (1557) door Cristoforo Armeno, vertaald door Mark van Roode, Translatihan, Wikisource

Voorwoord

Proloog
Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke Italiaans


[ xi ] 'VOORWOORD'

WEES ALTIJD GEPREZEN Onze Heer, schepper van de zeven hemelen, van de vier elementen, en van al het andere dat op aarde wordt gezien, Schepper van de mens, die superieur is aan alle andere dieren, aan wie niet alleen intellect werd gegeven om Zijn goddelijkheid te beschouwen, maar ook de taal waarmee hij zijn dankbaarheid kan uiten voor het ontvangen van deze gunst. Ik, Cristoforo Armeno, een arme zondaar uit de stad Tauris in mijn land, hoorde vaak van verschillende mensen dat er in delen van Francia een groot aantal nobele mannen was, die begiftigd waren met een hoog intellect wat gemakkelijk te begrijpen was vanwege de mooie en wonderbaarlijke dingen, die men vindt in de omgeving waar ze woonden. Men kan dus gemakkelijk begrijpen dat ik een groot verlangen had om dit land te zien, waarvan de inwoners voornamelijk christenen zijn, zodat ik de riten en principes van de religie van Jezus kon leren, wat ik altijd wilde, omdat ik zelf christen ben. Daarom ging ik met Gods hulp naar Francia en de eerste plaats die ik bereikte was de stad Venetië. Omdat er in de hele wereld geen andere stad zoals deze wordt gevonden, wordt aangenomen dat deze alleen door de hand van de Heer kan zijn gemaakt. De stad is aan zee gelegen en men kan overal naartoe over land en ook over water door middel van onoverdekte boten, [ xii ] gondels genaamd, die je overal naartoe brengen waar je maar wilt. De paleizen en woningen hebben meestal twee ingangen, een met uitzicht op het water, waar alles wat de familie nodig heeft per boot aankomt, de andere op straat, waar iedereen binnenkomt en gaat wanneer hij wil. In deze stad zijn geen andere dieren te zien, behalve hele mooie en goed geproportioneerde mannen en vrouwen, terwijl we in onze eigen steden constant geïrriteerd worden door rondzwervende ezels en kamelen. De straten zijn erg schoon en geplaveid. Er zijn veel kerken en prachtige paleizen van grote waarde te zien. Er zijn ook veel ziekenhuizen met aparte vertrekken voor vrouwen en mannen. Ze worden allemaal op bewonderenswaardige wijze verzorgd en zijn in het wit gekleed. En hun doktoren, die voortdurend voor de zieken zorgen, worden van alles voorzien. De gerechtigheid hier is uitstekend, iedereen gedraagt zich goed zodat niemand het slachtoffer wordt van misbruik, en iedereen streeft er zo veel mogelijk naar om het gebod van God te volgen. Men leeft onder de wet en degenen die recht spreken, zijn mannen met veel kennis en begiftigd met grote goedwillendheid. Bovendien zijn er veel kamers waar arme buitenlanders gratis worden ondergebracht. Ik kan dit getrouw betuigen, want ik heb meer dan drie jaar onafgebroken in een kamer gewoond die bij mij beviel, zonder iets te hoeven betalen. [ xiii ] Ik kan me niet herinneren ooit een stad te hebben gezien die zo vol begrip en medeleven was voor de armen. Omdat ik hou van de prachtige gebruiken en rituelen, ben ik mijn eigen land volledig vergeten, en als het idee om daar terug te keren soms in me opkomt, lijkt het erop dat mijn aard me meteen weerhoudt. Omdat ik hier zeer geleerde mannen in elk beroep heb gekend, en vanwege de vele beleefdheden die ik in hun stad heb ontvangen, wilde ik voor hun vermaak en met de hulp van een zeer dierbare vriend van mij de omzwervingen van drie jonge zonen van de Koning van Serendip uit mijn eigen taal in het Italiaans vertalen. Ik geloof dat veel lezers er door zijn schoonheid verrukt van zullen zijn, en ik hoop dat ze er dankbaar voor zullen zijn en het zullen verwerven.