Door Duisternis Tot Licht

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Door Duisternis Tot Licht  (1912) 
by Kartini
Gutenberg, Archive.org

DOOR DUISTERNIS TOT LICHT.


GEDACHTEN


OVER EN VOOR


HET JAVAANSCHE VOLK


VAN WIJLEN


RADEN ADJENG KARTINI.

Door nacht tot licht.
Door storm tot rust.
Door strijd tot eer.
Door leed tot lust.


1912.


N.V. ELECTRISCHE DRUKKERIJ "LUCTOR ET EMERGO"


'S-GRAVENHAGE.


Potret kartini 8 1.jpg
Kartini signature 8-2.png

INHOUD.

 1. Inleiding
 2. Voorwoord bij den tweeden druk
 3. Voorwoord bij den derden druk
 4. Brieven van 1899
 5. Brieven van 1900
 6. Brieven van 1901
 7. Brieven van 1902
 8. Brieven van 1903
 9. Brieven van 1904
 10. Gedachten ontleend aan niet openbaar gemaakte brieven
 11. Aan onze vrienden (gedicht)
 12. Nota over het onderwijs
 13. Register
 14. Lijst van brieven

De Romeinsche cijfers achter de dagteekening der brieven duiden aan de personen tot wie zij gericht zijn.

 1. Mejuffrouw E.H. Zeehandelaar, thans Mevrouw Hartshalt.
 2. Mevrouw M.C.E. Ovink—Soer.
 3. De Heer en Mevrouw Prof. Dr. G. K. Anton te Jena. *)<ref>*) De heer Anton, hoogleeraar te Jena, en Mevrouw Anton, eene Nederlandsche dame, bezochten bij eene reis over Java ook Japara.
 4. De Heer Dr. N. Adriani.
 5. Mevrouw H.G. de Booij—Boissevain.
 6. De Heer H.H. van Kol.
 7. Mevrouw N. van Kol.
 8. Mevrouw R.M. Abendanon—Mandri.
 9. De Heer Mr. J.H. Abendanon.
 10. De Heer E.C. Abendanon.