Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden/Naamlijst der inteekenaren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verklaring Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden (1806)

Naamlijst der inteekenaren

Van God en zijne volmaaktheden
[ xv ]

NAAMLIJST

DER

INTEEKENAREN.
Abrahams, (Wed. Johs.) Boekverkoopster te Middelburg.
Aitton.
A. J. B., te Utrecht, 3 Exempl.
Alberda, (W.) Secretaris te Ferwert.
Aller, (Maria Catharina van) te Rotterdam.
Alphen, (Mejuff. P. C. van) te Rotterdam.
Alst, (L. van Staveren van)
Alting, (J.) te Amsterdam.
Alvarez, (P. C.) te Rotterdam.
Appelius, Predikant te Lange en Korte Zwaag, 2 Exempl.
Augustini, (J. L.) Boekverkooper te Haarlem, 5 Exempl.

Backer, (Maarten) te Amsterdam.
Bade, (A.) te Harderwijk.
Barneveld, (Johannes van)
Beaufon, (Mr. J. F. de) Heer van Duivendijke, te Zeijst.
Beek, (A. E. van) te Utrecht.
Beekhuis, (A.) Schoolmeester van het Burgerweeshuis te Groningen.
Benthem , (S. van) Boekverkooper te Middelburg.
Betb, Tammesz., (H.) te Noordwijk binnen.
Biet, (Mevrouw de Wed. van der) te Amsterdam.
Bengum, (T. van) te Embden.
Boer, (E. W.) te Amsterdam.
Boerlè, (P.) te Haarlem, 2 Exempl.
Boes, (Joannes)
Bols, geb. de Gruijter, (Mevr. A. R.) te Utrecht.
Bonte, (E.) Boekverkooper te Dordrecht, voor Jan van der Eist.
Bosboom, (Frans Johannes) Vendumeester in den Haag.
Bouricius, (Joh.) te Leeuwarden.
Brandsma, (B.) Predikant te Wijnjeterp.
Bransma, (P.) Boekverkoper te Leeuwarden.
Braspot, (F. W.) Koopman te Meppei.
Breebaart, (J.) Boekverkoper te Hoorn.
Brink, (A.) Predikant te Leeuwarden.
Broedelet, (D.) Predikant te Velzen.
Broek, (G. J. van den) V. D. M. te Wapserveen.
Brouwer, Junior, (Wed. P.) te Haarlem.
Bruyn de Neve, (A. de) Med. Doet. te Rotterdam.
Buning, (C.) Predikant te Koekange.
Burgmans, (Sophia Elisabeth Henriette) te Rotterdam. [ xvi ]

C. A. de W., te Utrecht.
Calis, (Jan) Koopman te Rotterdam.
Collot d’Escurij , (de Heer Mr. H.) Secretaris van de Weeskamer te Rotterdam.
Campen, (Hend.) te Embden.
Campingh, (J.) Predikant te Ruinen.
Cantzlaar, (Jan) Koopman te' Rotterdam.
Cappenberg, (E. G.) te Amsterdam
Carsten, (Hugo Christiaan) Scholtus op het Hoogeveen.
Changuion en den Hengst, Boekverkoopers te Amsterdam.
Cock, (C. de) Oud- Dessave van Colombo op het Eiland Ceilon, te Groningen.
Coerman , (P.) Chir. et Pharmac. te Noordwyk binnen.
Coeverden, (W. C. van) Heer van Gramsbergen.
Conrad, (F. W.) Generaal Opziener van Rhijnland, enz.
Corbelijn, (J. J.) Boekverkooper te Vlissingen.
Cornel en van Baaien, Boekhandelaars te Rotterdam, 7 Exempl.

Damme, (Corn. Jan) Notaris te Middelburg.
Dannenberg, (Corn.) Kamerbewaarder der Marine te Rotterdam.
Dodewaard, (J. A. van) Koopman te Rotterdam.
Donker, (A.) te Rotterdam.
Donkerfloot , (W.) Chir. en Operat. te Rotterdam.
Doom, (Hendrik Jansen van) te Andels.
Doornbosch , (Jan Pieter) Predikant op het Hoogeveen.
Dorhout, (Ambrosius) Predikant te Harlingen.
Driel, (J. van) Schout en Secretaris aan den Koorndijk.
Drijfhout, (Mr. Antoni Gerard) Raad der Gemeente in den Haag.
Duijveland, (C. J. van) Koopman te Rotterdam.
Dijkman, (Frans) Koopman te Rotterdam.
Dijkman , (Jan) Koopman te Rotterdam.

Eeckhoff, (E.) Boekverk. te Embden, 6 Exempl.
Eland, (Arij) Graanhandelaar te Rotterdam.
Espaul, (Mr. P. de l')
E. W. F.
Eijk, (J. van) Predikant te Loosduinen.
Eijk, (P. G. Sprenger van) Predikant te Rotterdam.
Eijtelwein, (J. F.) te Arnhem.

Fabius, (Mevrouw de Wed.) te Zwolle.
Forsten, (Mevrouw A.) Wed. van wijlen den Heer T. Modderman, te Groningen.
Fortuin, (C.) Predikant te Amsterdam.
Fremerij , (Joaimes de) S. S. Theol. Prof. en Predikant te Middelburg.

Gallé, (J. Æ.) Predikant te Ruinerwold.
Gervais, (P. J.) Schout bij Nacht in dienst der Bataafsche Republiek, te Doesburg.
Gerwen, (Mr. A. van)
Ginkel, (J. P. van) te Rotterdam.
Goens, (J. W. van) Predikant te Elburg.
Goljenboom , (J.) Boekverkoper te Emden, 2 Exempl.
Graadt W. F. (G.) Predikant te Hedel.
Graeuwen, (P. 's) Med. Doet. en Stads Vroedmeester te Middelburg.
Gritters, (Egbert) Schoolmeester en Voorzanger te Meppel.
[ xvii ]Groenwoudt, (Paulus) te Hoorn.
Groeneveld, (Com.) Herbarius te Noordwijk binnen.

Haerfolte, (A. van) te Zwolle.
Haerfolte, tot den Doom, te Zwolle.
Halbes, (P.) te Bakkeveen.
Halm, (Mevrouw de Wed. van) geb. Meurs, te Groningen.
Ham, (Pieter) Pondgaarder te Rotterdam.
Hardenbroek , (Freule Sophia van) te Utrecht.
Harencarlpd , (F. J. van) Predikant te Nijmegen.
Heeckeren , (Freule F. van) te Zutphen.
Heer, (J. de) Predikant te Geldermalsum.
Hege, (J. H.) te Rotterdam.
Heim , (Mr. G. J. H. van der)
Hellendoom, (Hendrik)
Hemsdaal, (G. W. van) Boekverk. te Schiedam.
Heij , (Johannes van der) Boekverkoper te Amsterdam.
Heijman, (A. J.) Predikant te Middelburg.
Hofftede, (Mr. J) Ontfanger Generaal Landschap Drenthe, te Assen.
Hogenbrug, (de Wed.) te Jorwert.
Hogerwaard, (H. A.)
Hol, (H. de) Predikant te Staphorst.
Honert, T. Hz. (J. van den)
Hoog, (Mr. P. H.)
Hop, (Thomas) Predikant te Rotterdam.
Hoogstraten , (Mr. S. van)
Hope Heijliger , (Thomas)
Houwink, (R.) Koopman te Meppel
Hobert (J. E.)
Huiskes, (E. H.) te Groenlo.
Huls , (C. G. van) Predikant te Over- en Neder-Asfelt.
Hulst, (N. van der) Apothecar te Rotterdam.
Hurgronje, (A. J. Snouck) S. S. Theol. Doct. en Predikant te Middelburg.

Jannette.
J. G., te Utrecht.
J. G., geb. D. G. (Mevrouw)
Jonge, (Warner de) van het Hogeveen.
Isselmuden, (S. G. van)

Kantelaar, (N.)
Kappelhoff, Dirksz. (Jacobus)
Kcfler, (J. J.)
Keiler, (P. M.) Koopman te Rotterdam.
Ketwich, (A. van) te Amfterdam.
Keijzer , geb. van Dorp, (Mejuffrouw Beatrix) te Rotterdam.
Kleijnhans, (H. J.)
der Klopman, (W.) te Zwolle.
Kloppenburg, (J.) Papietverkooper te Rotterdam.
Koens, (J. G.) te Embden.

Lambrechtsen , (Mr. N. C.) Raad der Stad Middelburg. Landt, (P. A.) te Rotterdam.
Lang, (Ericus de) Med. Doet. te Middelburg.
Ledeboer, (A.) te Zwol.
Leemaan, (J. W. van Irhoven) V. D. M. te Bergen op den Zoom.
Leeuwenberg, (Ph.) te Rotterdam. [ xviii ]Lespierre, (T. J. J. van Leenliof de) Secretaris der Stad Doesburgh.
Liebert, (Jobannes) te Middelburg.
Lier, (Mr. J. H. P. van) Raad in den Etstoel te Assen.
Limburgh Oosterhuis, (J.) S. S. Theol. Stud. te Groningen.
Linden, (F. H. van der) Predikant te Nijeveen.
Lindenhoff.
Lockhorst, (Pieter van) Boekhandelaar te Amersfoort, 2 Exempl.
Loeff, (L. L.)
Loeff, (A. Schim van der) Predikant te Spaarnwoude en Sparendam.
Loeff, (M. M. van der) Notaris en Makelaar te Rotterdam.
Loon, (J. H. van) te Leijden.
Lootens, (Jacobus) Organist te Goes.
Lubbers, (B.) Onderwijzer te Meppel.
Lubbers, (VV.) Organist en Schoolmeester te Zwartsluis.
Lijnden tot Lunenburg, (J. H. van)

Maas, (Nic.) Raad der Justitie te Batavia.
M. A., te Utrecht.
Macqaij, (H.) Predikant te Embden.
Manger, (H.) Predikant te Haarlem.
Mareeuw, (J. W.) te Middelburg.
Martini, (Sebilla) te ’s Bosch.
Martinius, (P. A.) Makelaar te Rotterdam.
Masman, (Gerhardus) Predikant te Utrecht, 3 Exempl.
Meder, (H ) Predikant te Embden, 2 Exempl.
Meerten, (Mr, H. E. van)
Mesch, (Q. C. van der Boon) voormaals Bailliuw en Raad der Stad Veere, thans Practizeerend Advocaat.
Metzlar, (A.)
Metzler, (Jacob Caspar) Predikant te Harlingen.
Moens , (Simon Bernelot) Koopman te Rotterdam.
Moltmaker , (H.) Lit. Hum. Stud. te Groningen.
Momma, (W. C.)
Muntingh, (D. v. Hicht) te Terwert.
Muntinghe, (H.) Predikant te Zuidwolde.
Muntinghe, (A. J.) Predikant te Oldenhove.
Muntinghe, (B.) Ontfanger en Boekhouder van de Stads Waag te Groningen.
Muntz, (Joh.) te Rotterdam.

N. N.
N. N., te Utrecht.
N. N., te Utrecht.
N. N., te Embden.
Nielo, (d'Erven F. A.) te Amsterdam,
Nilant, (L. H. C)
Noordïnk, (Joh. Bern.) Predikant bij de Hervormde Gemeente in den Haag.
Noot, (van der)

Oort, (H.) Predikant te Zwolle.
Oort, Junior, (G. van) Organist van de Wester Kerk te Amsterdam. Oortwijn, (M. L.) Schout te Staphorst.
Oosterhoud.
Oudshoff, (Wouter) te Rotterdam.
Ouk op, (Wed. A.) Boekverkoopster te Breda.
Overdorp, (J.L.) Predikant te Noordwijk binnen. [ xix ]Overgaauw, (Pieter) Koopman te Rotterdam.
Oijen, (L. van) Secretaris van Wethouders te Rotterdam.

Paardt, (Johannes van der) Hoog- en Nederduitsch Voorzanger in de N. Z. Capel, en Meester in 't Aalmoeseniers Weeshuis, te Amsterdam.
Paasfchen, te Zwolle.
Pabst, geb. van Fridagh, (Mevrouw van) te Zwolle.
Pannekoeke , (C.)
Pantekoek, (C.) Predikant te Embden.
Pelink, (Jan) Predikant te Havelte.
Pellecom, (A. N. van) Predikant te Kortenhoef.
Penninga, (J.) V. D M. te Jorwert.
Penninga, (J.) V. D. M. te Montgum.
Plettenberg, geb. Feith, (Mevrouw van) te Zwolle.
Pot, (Juff. C. T. J.) te Zwolle, 2 Exempl.
Prangan, (C) Predikant te Dwingelo.
Prins, (P.) Predikant te Dieveren.
Prinlèn , (Mejuff. J. A.)
Proper, (Juff.) te Zwolle.

Quack , (Johan Christiaan Willem) Predikant te Zetten , Andels en in Doornik.
Quant. (Carel)

Raal, (A. van) te Noordwijk binnen.
Rademaker , (Gérrit) Predikant op het Hoogeveen.
Reijnders, te Utrecht.
Riemsdijk, (G. A. van) Predikant te Meppel.
Ris, (Pieter) te Hoorn.
Rogge, (A.) te Zardam.
Rook, (Mr. Jacob de) te Z. Bommel.
Roos, (G.) Boekverkooper te Amsterdam.

Santen, (J. van)
Schmidt, (Fredrik Hendrik)
Schregardus, (Mr. A ) te Schiedam.
Schreuder, (Gerrit) Predikant te Vledder.
Sikkens, (E.) Oud-Scholtus van de Smilde.
Slothouder, (J. C.) Rector te Meppel.
Sluijter, (J. A.) Boekverkooper te Amsterdam.
Smeer, (F.) Koopman te Rotterdam.
Smit. (W.)
Smits, (J.) Koopman te Rotterdam.
Smits, (W.) te Rotterdam.
Sonsbeek, (Abr. van) Burgemeester te Zwolle.
Spall , (A. van) op 't Hoogeveen in Drenthe.
Spiering, (Mejuffrouw) te Zwolle.
Staverman, (H. J.) Predikant te Colderveen.
Staverman, (R. J.) Predikant te Beilen.
Sterke, (Mevr. Anna van der Aar de) Wed. 's Gravezande, te Delft,
Stil.
Struik, (M. van) Oud-Bailliuw, Schout en Secretaris te Noordwijk binnen.
Swalm, (J. A.) Boekverkoper te Amsterdam.
Swalué, (N.)

Tavenier, (G.) Apothecar te Haarlem.
Tavenraat, (Jacobus) Ouderling te Rotterdam.
Taijfpil, Jansz., (F.) te Amsterdam. [ xx ]Themmen, (J. H.) te St. Jacobi Parochie.
Themmen, (W.) Raad der Stad Amsterdam.
Thomassen à Thuessink, (G. J.)
Tigges, (J. C.)
Troost, (G.) Koopman te Rotterdam.
Tijen, (G. van) Boekdrukker te Amsterdam.

Valat, geb. Vitringa, (R. E. de) te Dinxterveen.
Valk,(P. van der) te Schiedam.
Veer, (K. de) te Noordwijk binnen.
Vellen, (J. U. Thode van) V. D. M. te Oudkerk.
Velzen. (Simon van)
Verbaan, (Maarten) Koopman te Rotterdam.
Verbrugge, (J. N.) Notaris te Rotterdam.
Verkouteren, (J.) Boekverk. te Bergen op Zoom.
Vermande en Zoonen, (L.) Boekverk. te Hoorn.
Verster, (Anna Catharina) op het Hoogeveen.
Verweij, (Bemardus) Predikant te Bolswart,
Verweij, (H. A )
Vicq, (Mr. G. van Breedenhoff de) Vrijheer van Oosthuizen, enz. enz. te Hoorn.
Visch , (J.) Boekverkooper te Utrecht , 4 Exempl.
Vislèring, (J.) te Embden.
Vletter. (J. W. de)
Vletter. (W. C. de)
Voorduin, (A.) Predikant te Utrecht.
Vos, (G.) Schout te Nijeveen.
Vos, (Mr. L.) te Nijeveen.
Vreeburg, (Johannes)
Vries, O G. de) Executeur te Ferwert.
Vries, (Mr. Thade de) te Edam.
Vries, Junior, (Jan de) Koopman te Meppel.
Vijfstuk , (H.) Clercq der Marine te Rotterdam.

Wal, (J. de) te Leeuwarden.
Wal, (J. van de) Boekhandelaar te Gorinchem.
WaDand. (Mr. John)
Walrée en Comp., (J. van) Boekverkoopers te Haarlem.
Wapperom. (J. J.)
Weegel, (B. van) Boekdrukker te Amfterdam, 2 Exempl.
Wentholt. (J. S.)
Werff, Pz. (Hendrik)
Werff, (H. van der) te Rotterdam.
Westplate, (Johannes) te Middelburg.
Wetftein, (Rudolf Hendrick de) te Leiden.
Wiarda, (P.) Boekverkooper te Leeuwarden.
Wiardi, (Meindert) Raad der Stad Haarlem.
Wiardi Beekman, (Meindert) te Haarlem.
Wiere, (A. van der) te Middelburg.
Wilbrink , (J.) Predikant te Steenwijk.
Wildringh, (H. J.) Predikant te Boerlo, in ’t Graaffchap Zutphen, 4 Exempl.
Winter, (A.P. de) Boekverkooper te Middelburg.
Wolfferts, (J.) Muziekonderwijzer te Rotterdam.
Wijckel , (W. D. van)
Wijgink, (L. R.) te Groenlo.
Wijk, Junior, (J. van) te Rotterdam.
Wijnoxbergen, (Adr. van) Med. Doet. te Rotterdam.

IJssum, (J. van) te Rotterdam.
IJzendijk, (A. van) Predikant te Amsterdam.

Zeeman, (H. Voogd) te Schiedam.