Archiefwet 1995

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archiefwet 1995

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 28 april 1995
Bron Nederlandse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Archiefwet 1995 op Wikipedia
Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten
WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontwikkelingen op het gebied van het archiefwezen het wenselijk maken de Archiefwet 1962 te vervangen en in verband daarmede enige andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  1. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
  2. Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen
  3. Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk
  4. Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies
  5. Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten
  6. Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen
  7. Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
  8. Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
  9. Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen