Apocriefe boeken/Toevoegsels op Ester 2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toevoegsels op Ester 2

Auteur Anoniem
Genre(s) Religie
Brontaal Nederlands
Datering 1906
Vertaler Adolf Visscher (1686-1746)
Bron Anoniem (1906) De apocriefe boeken. Uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet, [Amsterdam]: Nederlandsch Bijbelgenootschap, p. 154-155. Zie Bestand:De apocriefe boeken p 154.jpg en Bestand:De apocriefe boeken p 155.jpg.
Auteursrecht Publiek domein
Toevoegsels op het boek Ester
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7


[154]

[...]

2.

Mordechai’s gebed.

  EN Mordechai bad tot den Heer en vermeldde zijne wonderwerken en
  sprak: Heere God, gij zijt de almachtige Koning, het staat alles in uwe
  macht, en uwen wil kan niemand wederstaan, als gij Israël helpen wilt.
2 Gij hebt hemel en aarde gemaakt en alwat wonderbaar is onder den
3 hemel. Gij zijt Heer van alles en niemand kan u wederstaan. 4 Gij weet
  alle dingen en hebt gezien, dat ik niet uit trotschheid of hoovaardij den
  hoogmoedigen Haman niet heb willen aanbidden; want ik was gereed,
  Israël ten goede, zelfs zijne voeten gewillig te kussen. Maar ik heb het
  gedaan uit vreeze, opdat ik de eer, die mijnen God toebehoort, niet
  aan een mensch zou geven en niemand anders zou aanbidden dan mijnen
5 God. En nu, Heer, gij Koning en God van Abraham, ontferm u over
  uw volk; want onze vijanden willen ons verdelgen en uw erf, hetwelk
6 gij van den beginne af gehad hebt, uitroeien. Veracht uw hoopje niet,
7 hetwelk gij uit Egypte verlost hebt. Verhoor mijn gebed en wees uw


[155]

  volk genadig en verander ons treuren in vreugde, opdat wij leven en
  uwen naam prijzen; en laat de mond dergenen, die u loven niet ver-
8 stommen. En geheel Israël riep uit al zijne kracht tot den Heer; want
  zij waren in doodsnood.