Apocriefe boeken/Toevoegsels op Ester 6

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toevoegsels op Ester 6

Auteur Anoniem
Genre(s) Religie
Brontaal Nederlands
Datering 1906
Vertaler Adolf Visscher (1686-1746)
Bron Anoniem (1906) De apocriefe boeken. Uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet, [Amsterdam]: Nederlandsch Bijbelgenootschap, p. 157. Zie Bestand:De apocriefe boeken p 157.jpg.
Auteursrecht Publiek domein
Toevoegsels op het boek Ester
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7


[157]

[...]

6.

De droom van Mordechai.

  IN het tweede jaar des grooten konings Artaxerxes, op den eersten dag
  der maans, Nisan, had Mordechai, die een Jood was, de zoon van
  Jaïr, den zoon van Simeï, den zoon van Kis, van den stam Benjamin,
  een droom; en hij woonde in de stad Susa en was een voornaam man
2 en aan het koninklijk hof welgeacht. Maar hij was een van de gevan-
  genen, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, weggevoerd had van
  Jeruzalem, met a Jechonja, den koning van Juda. En dit was zijn droom: a 2 Kon. 24 : 15.
3 Er ontstond een geschreeuw en gedruisch, donder en aardbeving, en
  eene verschrikking op aarde; en zie, er waren twee groote draken, die
4 tegen elkander strijden gingen. En het geschreeuw was zoo groot, dat
5 alle landen zich opmaakten om te strijden tegen een heilig volk. En het
  was een dag van groote duisternis, droefenis en angst, en er was een
6 groote ellende en verschrikking op de aarde. En het heilige volk was
  zeer bedroefd en zij vreesden voor ongeluk en wisten geen raad voor
7 hun leven; en zij riepen tot God. En na dat geroep ontsprong een
8 groote waterstroom uit eene kleine fontein, en de zon ging op en het
  werd licht; en de ellendigen wonnen het, en brachten de hoogmoedigen om.
9 Toen nu Mordechai ontwaakte na den droom, overdacht hij wat God
  daarmede meende; en hij behield dien droom in zijn hart, en dacht er
  over na tot in den nacht, en had gaarne geweten wat hij beduidde.