Arbeidsomstandighedenwet 1998

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 18 maart 1999
Bron Nederlandse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) op Wikipedia
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden
WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid te verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creëren en de bestuurlijke boete in te voeren alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet vast te stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  1. Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied
  2. Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid
  3. Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en de regeling van de deskundige bijstand
  4. Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen
  5. Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen
  6. Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep
  7. Hoofdstuk 7. Sancties
  8. Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen