Auteursverordening (Aruba)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Landsbesluit van 23 oktober 2003 no. 9, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Auteursveror­dening.

Auteur Arubaanse staat
Genre(s) Arubaanse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 23 oktober 2003
Bron Arubaanse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Landsbesluit van 23 oktober 2003 no. 9, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Auteursveror­dening. op Wikipedia
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA,
Op de voordracht van de minister van Justitie,

Gelet op:

artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);

HEEFT BESLOTEN:


I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van de Auteurs­verordening, zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen krachtens de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2) en de Landsverordening van 5 mei 1997 (AB 1997 no. 31) tot wijziging van de Merkenverordening (AB 1989 no. GT 46) en de Auteursverordening (verkorting geldig­heidsduur vernieuwde inschrijving; deponering van een werk in de zin van de Au­teursverordening);

II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba.


Gegeven te Oranjestad, 23 oktober 2003

C.M. van den Berg-de Freitas


De minister van Justitie, H.R. Croes

  1. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
  2. Hoofdstuk II. De handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
  3. Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
  4. Hoofdstuk IV. Slotbepalingen