Hoofdportaal:Algemeen/Bibliografie

Uit Wikisource
Bibliografie
Delen van de Nordrhein-Westfälischen Bibliographie
Delen van de Nordrhein-Westfälischen Bibliographie
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bibliografische werken.

Algemene bibliografieën[bewerken]

Bibliografieën van periodieken en overige seriële publicaties[bewerken]

Tijdschriftenrepertoria[bewerken]

 • Repertorium op de Nederlandsche tijdschriften (1914-1921).
  Aankondigingen en recensies:
  • Anoniem (12 december 1913) ‘Kunst en Letteren’, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, eerste blad, [p. 2].

Algemene boekhandels- en antiquariaatscatalogi[bewerken]

Hierbij ook: Catalogi van boekenveilingen

1667
 • Catalogus, Van verscheyde treffelijcke uytnemende Boecken Naergelaten van zaliger Pieter Saenredam, Robbert Tinneken, Haarlem, 20 april 1667.
1668
 • Catalogus van een menighte treffelijcke Boecken naergelaten by wijlen Frans Koerten, Jacob Lescailje, Amsterdam, 11 september 1668.
1673
 • Catalogus van heerlijke, uytmuntende en raare boeken, in allerhande faculteyten en talen, Hendrick en Dirck Boom, Amsterdam, [1673].
1676
 • Catalogus van de overgeschooten boecken van Joannis van Ravesteyn, boeckverkooper tot Amsterdam, in sijn laetste auctie gehouden […], 1676.
1678
 • Catalogus Van verscheide treffelijke en wel geconditioneerde Boeken, Bestaande meest in Nederduytse, zoo Theologise als Historiale, waar van men Verkoop-dag sal houden ten huyse van de Weduwe van Zalr. Jan Pyl, van der Vluym, Rotterdam, 1678.
1680
 • Catalogus van verscheide schoone Neederduitse (soo theologise als historise, en andere) boeken, naargelaaten van Jaques van de Gaamerslag. Dewelke verkogt sullen werden ten huise van Jacobus Moukee, Leiden, [1680].
1681
 • Catalogus van verscheyde curieuse, meest nederduytsche en fransche boeken in alderhande faculteyten, Someren, Amsterdam, 11 maart 1681.
 • Catalogus van verscheyde raare en voortreffelijcke hoog en nederduytse boeken naargelaten by wijlen Cornelis Didersz […], Jansz., Amsterdam, 12 mei 1681.
1825
1854
1861
1876
1905
 • Bibliothèque chev. Gust. van Havre d’Anvers, Frederik Muller & Cie, Amsterdam, 11-15 december 1905.
  Aankondigingen en opbrengst:
1921
 • Anoniem (1921) Extrait du catalogue de livres Russes et Français, Paris: Povolozky & Cie.
  Aankondigingen en recensies:
 • Anoniem (1921) Schriften-Verzeichnis. Frühjahr 1921, Berlin Halensee: Der Malik Verlag.
  Aankondigingen en recensies:
1936
 • Bibliotheken - Bibliothèques M. le Dr. J. F. M. Sterck, Aerdenhout (2e partie) et le feu M. J. P. Lissone, Haarlem, Internationaal Antiquariaat, Amsterdam, 9-12 november 1936.
 • Boekenveilingcatalogus, 24 November 1936, Antiquariaat W. M. Mensing & Zn, Amsterdam.
  Aankondigingen en opbrengst:

Algemene catalogi van bibliotheken, boekententoonstellingen enz.[bewerken]

Bibliotheken[bewerken]

 • Leeuwen, J. van (1854) Nieuwe catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland. Tweede gedeelte. Regtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije letteren en geschiedenis, Leeuwarden: L. Schierbeek.
  Aankondigingen en recensies:

Boekententoonstellingen[bewerken]

1924
 • Het oude boek, Kunsthandel Everts, Rotterdam, 18 oktober-7 november 1924, geen catalogus.
  Aankondigingen en recensies:
1934
 • Verluchte manuscripten, Kunsthandel Santee Landweer, Amsterdam, juli-8 augustus 1934, geen catalogus.
  Aankondigingen en recensies:

Bijzondere catalogi van uitgevers, bibliotheken, boekententoonstellingen enz.[bewerken]

Wijsbegeerte[bewerken]

Godsdienst[bewerken]

 • Pettigrew, Thomas Joseph (1827-1839) Bibliotheca Sussexiana. A descriptive catalogue, accompanied by historical and biographical notices, the manuscripts and printed books contained in The Library of His Royal Highness the Duke of Sussex, K.G., D.C.L. &c. &c. &c. &c., London: Longman and Co., Payne and Foss, Harding and Co., H. Bohn, Glasgow: Smith and Son.
  Aankondigingen en recensies: