Hoofdpagina

Uit Wikisource
(Doorverwezen vanaf Inhoud)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Welkom bij Wikisource.png

Het is vandaag woensdag 29 januari 2020. Er zijn in totaal 7.232 bronnen.
Gebruikersportaal - Artikelindex (op beginletter) - De kroeg - Oefenen in zandbak - Helppagina's
Hoe kan ik meedoen? - Waarom zou ik meedoen?
Nuvola filesystems services.png

Uitgelicht

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy Nuvola apps kdict.pngEduard Douwes Dekker, alias Multatuli

Hoe luider overigens de afkeuring van myn boek, hoe liever 't my wezen zal, want des te grooter wordt de kans gehoord te worden. En dit wil ik!

Doch gy, die ik stoor in uw "drukten" of in uw "rust" gy Ministers en Gouverneurs-generaal, rekent niet te zeer op de onbedrevenheid myner pen. Ze zou zich kunnen oefenen, en met eenige inspanning misschien geraken tot een bekwaamheid die ten-laatste zelfs de waarheid zou doen gelooven door 't Volk! Dan zou ik aan dat Volk een plaats vragen in de Vertegenwoordiging[190] al ware 't alleen om te protesteeren tegen certifikaten van rechtschapenheid, die door Indische specialiteiten vice versa worden uitgereikt[191] misschien om op 't vreemd denkbeeld te brengen dat men zelf waarde hecht aan die hoedanigheid ...

Om te protesteeren tegen de eindelooze expeditien en heldendaden tegen arme ellendige schepsels, die men vooraf door mishandeling dwong tot opstand.

Om te protesteeren tegen de schandelyke lafhartigheid van cirkulaires die de eer der Natie schandvlekken door 't inroepen van publieke liefdadigheid voor de slachtoffers van kronischen zeeroof.[192]

't Is waar, die opstandelingen waren uitgehongerde geraamten, en die zeeroovers zyn weerbare mannen!

En als men my die plaats weigerde ... als men my by voortduring niet geloofde ...

Dan zou ik myn boek vertalen in de weinige talen die ik ken, en in de vele talen die ik leeren kan, om te vragen aan Europa, wat ik vruchteloos zou hebben gezocht in Nederland.

En er zouden in alle hoofdsteden liederen worden gezongen met refreinen als dit: er ligt een roofstaat aan de zee, tusschen Oostfriesland en de Schelde!

En wanneer ook dit niet baatte?

Dan zou ik myn boek vertalen in 't maleisch, javaansch, soendasch, al-foersch, boegineesch, battaksch ...

En ik zou klewang-wettende krygszangen slingeren in de gemoederen van de arme martelaren wien ik hulp heb toegezegd, ik, Multatuli.

Redding en hulp, op wettelyken weg, waar het kan ... op wettigen weg van geweld, waar het moet.

En dit zou zeer nadeelig werken op de Koffiveilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappy![193]

Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige droomer, zooals de getrapte Havelaar die zyn plicht deed met den moed van een leeuw, en honger lydt met het geduld van een marmot in den winter.

Dit boek is een inleiding ...

Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het noodig zal wezen ...

God geve dat het niet noodig zy!

Neen, 't zal niet noodig zyn! Want aan U draag ik myn boek op, Willem den derden, Koning, Groothertog, Prins ... meer dan Prins, Groothertog en Koning ... KEIZER van 't prachtig ryk van INSULINDE dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd ...

Aan U durf ik met vertrouwen vragen of 't uw keizerlyke wil is:

Dat Havelaar wordt bespat met den modder van Slymeringen en Droogstoppels?

En dat daarginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden MISHANDELD EN UITGEZOGEN IN UWEN NAAM?

  
Wikisource-logo.png

Welkom bij Wikisource

Bibliothek kalocsa.jpg

Wikisource is een verzamelplaats voor bronteksten in verschillende talen die ofwel tot het publiek domein behoren, ofwel zijn vrijgegeven onder GFDL.

Wikisource is een onderdeel van de Wikimedia Foundation, waarbinnen ook Wikipedia is gesitueerd. Artikelen in Wikisource mogen door iedereen zonder auteursrechterlijke belemmeringen worden geraadpleegd, geciteerd en vermenigvuldigd.

Nuvola filesystems folder grey.png

Indexen

Artikelindex · Categorieën · Museum
Willekeurig:
Afbeelding · Artikel · Categorie · Gebruikerspagina

Hoofdportalen:
Auteurs · De Aarde en haar volken · Historische documenten · Internationale verdragen · Kunst · Middelnederlands · Muziekdocumenten · Rechtsdocumenten · Surinaamse rechtsdocumenten . Techniek · Verenigde Naties · Verkiezingsgegevens


 
Nuvola apps xmag.png

Meest recent toegevoegde bronnen


Zusterprojecten: Andere Wikimediaprojecten


Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna) - Google Art Project - edited.jpg

Wikisource in andere talen

<- zie de lijst in de linkerkolom

Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Hoofdpagina&oldid=80056"