Proeve eener beschrijving der gemeente en oude vrijheid Duisburg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Werk in uitvoering   


Dit artikel is nog niet gereed. Het past in de huidige vorm nog niet binnen Wikisource. Mogelijk is de opmaak nog niet in orde, of ontbreken er delen van de tekst.
Iedereen, vooral ook de eerste auteur, wordt uitgenodigd om dit artikel te verbeteren.

Proeve eener beschrijving der gemeente en oude vrijheid Duisburg

Auteur J. Bosmans
Genre(s) Non-fictie, Geschiedenis
Brontaal Nederlands
Datering 1883
Bron Proeve eener beschrijving der gemeente en oude vrijheid Duisburg
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Proeve eener beschrijving der gemeente en oude vrijheid Duisburg op Wikipedia

Proeve eener beschrijving der gemeente en oude vrijheid Duisburg

Inhoud[bewerken]

Voorbericht[bewerken]

De stof van dit werk is deels getrokken uit oude schriften, die wij gedurende vijftien jaren opzochten en verzamelden, en die gerangschikt liggen als volgt :
Iste AFDEELING. — BETREKKELIJK DE GEMEENTE [1].
Letter

A. Vrijheden en privilegiën,inhoudende 8 nummers.
B. Stukken van bijzonder belang 15
C. Belastingen 8
D. Rekeningen 3

IIe AFDEELING. — BETREKKELIJK DE KERK.
Letter

A. Rekendienst.
B. Verhuring der goederen.
C. Stukken van verschilligen aard.

IIIe AFDEELING. — BETREKKELIJK DE INWONERS.

Letter

A. Akten der schepenen van Duisburg van 1574 tot 1783.
B. Notarieële akten 1615 tot 1793.
C. Rechtsgedingen 1605 tot 1667.

De archieven der gemeente en van den Staat hebben ook zekere inlichtingen verschaft, evenals het werk getiteld : Histoire des environs de Bruxelles, door M. Alph. Wauters, die ons bij brief van 27 Maart 1878, met de grootste welwillendheid, de toelating gaf, datgene te benuttigen, wat hij over Duisburg geschreven heeft.
Verder is nauwkeurig aangeteekend hetgeen oude en geloofwaardige personen ons vertelden. En bij dit alles zijn de jongere daadzaken gevoegd, waarvan wij zelf getuige waren.
Jammer dat er, ondanks al die bronnen, nog zoovele punten in het duister blijven.
Is het noodig er bij te voegen dat men zich in deze beschrijving niet moet verwachten aan het verhaal van gedenkwaardige feiten of aan de levensbeschrijving van doorluchtige mannen? Duisburg is nooit het tooneel geweest van uitstekende daden, noch de bakermat van eenige beroemdheid. Hetgeen men in dit werk zal aantreffen is eenvoudig dat, wat men van een nederig dorpje zoo al zeggen kan. Maar het is dan toch de geschiedenis van de woonplaats of van het plekje gronds waar men het levenslicht zag en de jeugd bij vader en moeder, in den schoot der familie, overbracht en dit zal, wij durven het hopen, den Duisburgenaars voldoende zijn om deze Proeve van beschrijving met zooveel genoegen als toegevendheid te lezen.

Referenties[bewerken]

  1. Kortheidshalve wordt bij iedere aanhaling uit deze stukken, alleen het teeken van de afdeeling, de letter en het nommer aangeduid, zonder deze drie woorden telkens te herhalen. Arch. II. c. 7, wil dus zeggen : getrokken uit gemelde archieven, IIe afdeeling. Letter C. Nummer 7.