Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - Deel IV - Verklaringen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa   
Preambule
Deel I - Definitie en Doelstellingen van de Unie
Deel II - Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Deel III - Beleid en Werking van de Unie
Deel IV - Algemene en Slotbepalingen:
Slotbepalingen - Protocollen - Bijlagen I en II - Slotakte - Verklaringen

A. Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet

 1. Verklaring ad artikel I-6
 2. Verklaring ad artikel I-9, lid 2
 3. Verklaring ad artikelen I-22, I-27 en I-28
 4. Verklaring ad artikel I-24, lid 7, betreffende het besluit van de Europese Raad inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad
 5. Verklaring ad artikel I-25
 6. Verklaring ad artikel I-26
 7. Verklaring ad artikel I-27
 8. Verklaring ad artikel I-36
 9. Verklaring ad artikelen I-43 en III-329
 10. Verklaring ad artikel I-51
 11. Verklaring ad artikel I-57
 12. Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
 13. Verklaring ad artikel III-116
 14. Verklaring ad artikelen III-136 en III-267
 15. Verklaring ad artikelen III-160 en III-322
 16. Verklaring ad artikel III-167, lid 2, onder c)
 17. Verklaring ad artikel III-184
 18. Verklaring ad artikel III-213
 19. Verklaring ad artikel III-220
 20. Verklaring ad artikel III-243
 21. Verklaring ad artikel III-248
 22. Verklaring ad artikel III-256
 23. Verklaring ad artikel III-273, lid 1, tweede alinea
 24. Verklaring ad artikel III-296
 25. Verklaring ad artikel III-325 betreffende de onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door de lidstaten
 26. Verklaring ad artikel III-402, lid 4
 27. Verklaring ad artikel III-419
 28. Verklaring ad artikel IV-440, lid 7
 29. Verklaring ad artikel IV-448, lid 2
 30. Verklaring betreffende de bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
  B. Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
  Verklaringen inzake het Protocol betreffende de Verdragen en Akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden
 31. Verklaring betreffende de Åland-eilanden
 32. Verklaring betreffende het Lapse volk
  Verklaringen inzake het Protocol betreffende het Verdrag en de Akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
 33. Verklaring betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen
 34. Verklaring van de Commissie betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen
 35. Verklaring betreffende de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
 36. Verklaring betreffende de doorreis van personen over land tussen de regio Kaliningrad en andere delen van de Russische Federatie
 37. Verklaring betreffende eenheid 1 en eenheid 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije
 38. Verklaring betreffende Cyprus
 39. Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie van Denemarken
 40. Verklaring inzake het Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie
 41. Verklaring inzake Italië
  De Conferentie heeft tevens akte genomen van de volgende aan deze Slotakte gehechte verklaringen:
 42. Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden ad artikel I-55
 43. Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden ad artikel IV-440
 44. Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Republiek Hongarije, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden
 45. Verklaring van het Koninkrijk Spanje en van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
 46. Verklaring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de definitie van de term „onderdanen”
 47. Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende de definitie van de term „onderdanen”
 48. Verklaring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende het kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement
 49. Verklaring van het Koninkrijk België inzake de nationale parlementen
 50. Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa