Naar inhoud springen

Hoofdportaal:Land- en tuinbouw

Uit Wikisource

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw
Land- en tuinbouw
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over land- en tuinbouw. Overzicht van alle hoofdportalen.

Algemeen[bewerken]

Beroep en opleiding[bewerken]

Landbouwwetgeving en -politiek - Pacht - Ruilverkaveling[bewerken]

Agrarische geschiedenis en organisatie; Duitsland[bewerken]

Agrarische geschiedenis en organisatie; Nederland[bewerken]

Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid
Hollandsche Maatschappij van Landbouw (1847-1991)
Landbouw- en Handelsvereeniging te Noord-Scharwoude
Landbouwcasino's
Landbouwvereeniging, Beekbergen
Landbouwvereeniging Vroomshoop en Omstreken
 • Anoniem (12 december 1913) ‘Den Ham, 11 Dec.’, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, eerste blad, [p. 2].
Maatschappij van landbouw
 • Anoniem (12 februari 1898) ‘St. Pieter’, De Zuid-Limburger, Eerste blad, [p. 2].
Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond
 • Anoniem (18 november 1930) ‘Alkmaar’, De Amsterdammer, eerste blad, p. 2.

Agrarische geschiedenis en organisatie; Zuid-Afrika[bewerken]

Het landbouwbedrijf[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Bodem - Waterhuishouding - Bemesting[bewerken]

Bemesting
Kunstmest
 • Anoniem (31 december 1892) ‘Gronsfeld, 29 Dec.’, Limburger Koerier, tweede blad, [p. 2].
 • Anoniem (12 februari 1898) ‘Gronsveld’, De Zuid-Limburger, Eerste blad, [p. 2].
 • Anoniem (12 februari 1898) ‘Heer’, De Zuid-Limburger, Eerste blad, [p. 2].
Nederlandsche Heidemaatschappij

Plantenteelt[bewerken]

Algemene plantenteelt[bewerken]

Landbouwgewassen; algemeen[bewerken]

Landbouwgewassen; afzonderlijk[bewerken]

Aardbeien
Bloemkool
Gewone tabaksplant
Rogge

Plantenziekten en -plagen - Bestrijdingsmiddelen[bewerken]

Veeteelt[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Amsterdamsche Veetentoonstelling

Veevoeding[bewerken]

Stro

Diergeneeskunde; algemeen[bewerken]

Hierbij ook veeziekten. Ziekten van afzonderlijke diergroepen bij de desbetreffende rubriek.

Trichinella

Paardenfokkerij[bewerken]

Hierbij ook: Ezels en het gebruik van paarden en ezels in de landbouw

Ezels

Runderteelt[bewerken]

Longziekte
Mond- en klauwzeer

Schapen- en geitenteelt[bewerken]

Varkensfokkerij[bewerken]

Melk en melkbehandeling - Zuivelbereiding[bewerken]

Melk en melkbehandeling
Zuivelbereiding
Boter

Huisdierenteelt - Pluimveeteelt - Vogelteelt - Visteelt - Bijenteelt - Zijdeteelt[bewerken]

Honden[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Fokken - Verzorgen - Opvoeden - Africhten[bewerken]

Psychologie[bewerken]

Ziekten[bewerken]

Groepen[bewerken]

Rassen[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Hondenshows
 • Anoniem (8 augustus 1910) ‘Honden’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, Derde Blad, p. 10.

Katten[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Pluimveeteelt[bewerken]

 • Anoniem (18 november 1930) ‘Nijkerk’, De Amsterdammer, eerste blad, p. 2.

Vogelteelt[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Duiventeelt[bewerken]

Hierbij ook: Postduivensport

 • Anoniem (22 december 1892) ‘Beek, 22 Dec.’, Limburger Koerier, [p. 2].
 • Anoniem (8 augustus 1910) ‘Duiven’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, Derde Blad, p. 10.

Kamer- en volièrevogels[bewerken]

Visteelt - Mossel- en oesterteelt[bewerken]

Visteelt

Aquaria - Terraria[bewerken]

Aquaria[bewerken]

Aquariumvissen[bewerken]

Terraria[bewerken]

Overige onderwerpen[bewerken]

Bijenteelt - Zijdeteelt[bewerken]

Tropische en subtropische land- en tuinbouw[bewerken]

Landbouw-Maatschappij 'Bangak'

Cultures; afzonderlijk[bewerken]

 • Anoniem (27 maart 1907) ‘Tabak’, De Nieuwe Courant, Ochtendblad, [p. 3].

Bosbouw - Boomkwekerij[bewerken]

Boomkwekerij[bewerken]

Hierbij ook: Heesters en struiken

Tuinbouw[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Tuinbouwvereeniging Theorie en Praktijk, Hilversum (1884-)

Fruitteelt[bewerken]

Bloemen- en plantenteelt; algemeen[bewerken]

Groepen van planten[bewerken]

Hierbij o.a.: Klimplanten, vaste planten, bloembollen, zaaiplanten, snijbloemen, balkonplanten, rotsplanten, waterplanten

Bloembollen

Planten; afzonderlijk[bewerken]

Kamerplanten[bewerken]

Advertentie uit de Limburger Koerier, 2 januari 1935.

Bloemschikken en -binden[bewerken]

Tuinaanleg en -onderhoud[bewerken]

Tuinarchitectuur; geschiedenis[bewerken]

 • Springer, Leonard A. (1897) De Tuinkunst. Voorbeelden uit hare verschillende tijdperken, aanvangende met de Renaissance, ten dienste van geschiedenis en onderwijs, Haarlem: De Erven Loosjes.
  Aankondigingen en recensies:
  • Anoniem (25 september 1897) ‘Boeken’, Architectura, jrg. 5, nr. 39, p. 176-177, met name 177.

Openbaar groen[bewerken]


Overzicht van alle hoofdportalen

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Dans · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs