Hoofdportaal:Opvoeding, onderwijs en vorming

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opvoeding, onderwijs en vorming

Opvoeding, onderwijs en vorming
Opvoeding, onderwijs en vorming
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over opvoeding, onderwijs en vorming. Overzicht van alle hoofdportalen.

Algemeen[bewerken]

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs[bewerken]

Opvoedkunde; 19e eeuw[bewerken]

Hierbij ook: Opvoedkundige geschriften van opvoedkundigen

Ligthart, Jan (1859-1916)

Onderwijs; algemeen[bewerken]

Onderwijs; Nederland; algemeen[bewerken]

Bond van Ned. Onderwijzers
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap

Politiek, wetgeving en organisatie[bewerken]

Diocesaan-Vereeniging van R.K. Bijzondere Onderwijzers
 • Anoniem (19 januari 1912) ‘Padvinden’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Avondblad, A, p. 2.
Vereniging Openbaar Onderwijs

Bijzonder onderwijs[bewerken]

 • Anoniem (18 november 1930) ‘Bodegraven’, De Amsterdammer, eerste blad, p. 2.

Onderwijs; Indonesië; algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Didactiek van de afzonderlijke leervakken; algemeen[bewerken]

Natuurwetenschappen[bewerken]

Aardrijkskunde[bewerken]

 • Tentoonstelling van hulpmidddelen bij het Aardrijkskundig Onderwijs, Stedelijk Museum, Amsterdam, 9 juli-augustus 1902, geen catalogus bekend.
  Aankondigingen en recensies:

Expressievakken; algemeen - Lichamelijke opvoeding[bewerken]

Beeldende expressie[bewerken]

Hierbij o.a.: Handvaardigheid, tekenen en textiel

Tekenonderwijs

Orthopedagogiek – Onderwijs aan bijzondere groepen volwassenen[bewerken]

Kinderen met afwijkende verstandelijke vermogens[bewerken]

Zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten; algemeen[bewerken]

Blinden en slechtzienden[bewerken]

Hierbij: ook: Blindenzorg en brailleschrift

Doven en slechthorenden[bewerken]

Spraak- en taalgebrekkigen[bewerken]

 • Egener-van Eyken, Chr.P.W. ([1906]) Methodisch hygiënisch spreken, Rotterdam: W.L. & J. Brusse.
  Aankondigingen en recensies:

Lager onderwijs[bewerken]

Kleuteronderwijs[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Hierbij ook: Fröbelonderwijs

Bewaarscholen

Lager onderwijs; algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Openbare Lagere school, Oirlo
Augustijnenschool, Maastricht

Middelbaar/Secundair onderwijs[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Politiek, wetgeving en organisatie[bewerken]

Beroep en opleiding[bewerken]

Didactiek; algemeen[bewerken]

Evaluatie[bewerken]

Rijksleerschool

Algemeen vormende vakken[bewerken]

Economie - Recht[bewerken]

Hierbij o.a.: Bedrijfshuishoudkunde, boekhouden

 • Richters, B. ([1904]) Practische opgaven in het boekhouden, Rotterdam: Delwel.
  Aankondigingen en recensies:
 • Schaafstal, J. ([1904]) Gronden van het dubbel-boekhouden, Rotterdam: Delwel.
  Aankondigingen en recensies:

Technisch-technologische vakken[bewerken]

Hoger onderwijs[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Nederland[bewerken]
Athenaeum Illustre, Amsterdam

Studie en studieresultaten[bewerken]

Examens[bewerken]

Studentenleven[bewerken]

Delftsch Studenten Corps
Rotterdamsch Studenten Corps

Technisch-technologische vakken[bewerken]

Sociaal-cultureel werk[bewerken]

Vakantiebesteding[bewerken]

Sociaal-cultureel werk - Volwasseneneducatie[bewerken]

Sociaal-cultureel vormingswerk[bewerken]

Hierbij o.a.: Sociaal-culturele verenigingen, volkshogescholen, vormingscentra

Katholieke Heerenvereeniging, Maastricht
Natuur- en letterkundig genootschap, Roermond
Vereeniging Geloof en Vrijheid, Den Haag
Werkmansvereeniging Arnhem

Jeugdwerk - Jeugdbeleid[bewerken]

Op levensbeschouwelijke basis[bewerken]

Jeugdorganisaties[bewerken]

Christelijke Jongelingsvereeniging Daniël, Gouda
 • Anoniem (18 november 1930) ‘Gouda’, De Amsterdammer, eerste blad, p. 2.
Gereformeerde Jongelingsvereeniging Pro Rege, Amsterdam
Nedederlandsch Hervormde Jongelingsvereeniging Timotheus, Amsterdam
Nederlandsch Jongelingsverbond

Padvinderij[bewerken]

 • Anoniem (19 januari 1912) ‘Padvinden’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Avondblad, A, p. 2.

Cultuurbeleid[bewerken]

Het maatschappelijk verkeer[bewerken]

Verenigingsleven[bewerken]

Gezelligheidsverenigingen - Sociëteiten[bewerken]

Burgersociëteit, Roermond
Buurtvereeniging NN, OO, PP, Amsterdam
Sociëteit De Burgervrienden, Maastricht
Vereeniging Kunst en Vermaak, Maastricht
Vereeniging Limburgia, Amsterdam


Overzicht van alle hoofdportalen

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs