Hoofdportaal:Sociale wetenschappen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen
Sociale wetenschappen
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over sociale wetenschappen.
Overzicht van alle hoofdportalen.

Algemeen[bewerken]

Encyclopedische werken[bewerken]

Bevolkingsleer en -statistiek[bewerken]

Bevolkingsstatistiek[bewerken]

Hierbij methodiek en publicaties

Migratie[bewerken]

Sociale en economische statistiek[bewerken]

Statistiek van de gezinsinkomsten en -uitgaven[bewerken]

Sociologie en sociale psychologie[bewerken]

Bijzondere onderwerpen uit de sociologie[bewerken]

Sociologie van de welvaart[bewerken]

Armoede

Sociaal conflict[bewerken]

Geweld

Sociale geografie[bewerken]

Sociale groepen; afzonderlijk[bewerken]

Sociologie van de seksen[bewerken]

Sociologie van de man[bewerken]
Sociologie van de vrouw[bewerken]
Overige onderwerpen[bewerken]
Seksueel geweld
Seksuele intimidatie

Sociale vraagstukken[bewerken]

Rassen- en minderhedenvraagstuk - Vluchtelingenvraagstuk[bewerken]

Rassen- en minderhedenvraagstuk; algemeen[bewerken]

Vluchtelingenvraagstuk; algemeen[bewerken]

Economische vluchtelingen

Volkshuisvesting[bewerken]

Sanering - Renovatie[bewerken]

Man, vrouw en maatschappij[bewerken]

Vrouwenemancipatie; Nederland[bewerken]

Ankersmit, Heleen (1869-1944)
Haighton, Elise (1841-1911)
Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding

Vrouwenemancipatie; Verenigd Koninkrijk[bewerken]

Arbeidsvraagstukken[bewerken]

Arbeidsvraagstuk; algemeen[bewerken]

Zelfstandigen[bewerken]
Arbeiders - Bedienden[bewerken]
Overige groepen[bewerken]
Ambtenaren
Dienstboden
Kunstenaars

Arbeidsverhoudingen[bewerken]

Arbeidsbeweging - Vakbeweging; algemeen[bewerken]

Hierbij ook: Bonden en ambtenaren. Categorale vakbonden en belangengroepen bij de desbetreffende rubriek.

België[bewerken]
Nederland[bewerken]
Bond van R.K. Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht
Christelijke Nationale Werkmansbond
Christelijke Werkliedenvereeniging Onze Hulp is in den Naam des Heeren
Polak, Henri (1868-1943)
R.K. Gildenbond
Vereeniging Handels- en Kantoorbedienden
Arbeidsconflicten[bewerken]

Hierbij onder andere: Bedrijfsbezettingen, stakingen.

Nederland
Overige landen
Medezeggenschap - Winstdeling - Ondernemingsraden[bewerken]
Kamers van Arbeid

Vormen van arbeid - Arbeidsmarkt[bewerken]

Man en vrouw in het arbeidsproces[bewerken]
Overige groepen in het arbeidsproces[bewerken]

Hierbij o.a.: Buitenlandse werknemers, gehandicapten, ongeschoolden, parttimers, pendelarbeiders, vrijwilligers; algemeen

Werkloosheid[bewerken]

Maatschappelijk werk - Sociale zorg[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Armenzorg
Diner voor 50 mannen en 50 vrouwen uit den behoeftigen stand, Roermond
Tilburgsch Algemeen Verzekerings- en Ondersteuningsfonds voor Werklieden
Vereeniging ter verschaffing van warm voedsel aan arme schoolkinderen, Amsterdam

Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen[bewerken]

Wezenzorg
Kwajongensstreken

Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen[bewerken]

Prins Hendrik Stichting

Sociale problemen van en zorg voor zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten; algemeen[bewerken]

Sociale problemen van en zorg voor verstandelijk gehandicapten; algemeen[bewerken]

Sociale problemen van en zorg voor werklozen en arbeidsongeschikten[bewerken]

Politiek[bewerken]


Overzicht van alle hoofdportalen

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs