Naar inhoud springen

Hoofdportaal:Sociale wetenschappen

Uit Wikisource

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen
Sociale wetenschappen
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over sociale wetenschappen.
Overzicht van alle hoofdportalen.

Algemeen[bewerken]

Encyclopedische werken[bewerken]

Bevolkingsleer en -statistiek[bewerken]

Bevolkingsstatistiek[bewerken]

Hierbij methodiek en publicaties

Migratie[bewerken]

Sociale en economische statistiek[bewerken]

Statistiek van de gezinsinkomsten en -uitgaven[bewerken]

Algemene statistische publicaties; Nederland[bewerken]

Sociologie en sociale psychologie[bewerken]

Bijzondere onderwerpen uit de sociologie[bewerken]

Sociologie van de welvaart[bewerken]

Armoede

Sociaal conflict[bewerken]

Geweld

Sociale geografie[bewerken]

Sociale groepen; afzonderlijk[bewerken]

Sociologie van de seksen[bewerken]

Sociologie van de man[bewerken]
Sociologie van de vrouw[bewerken]
Overige onderwerpen[bewerken]
Seksueel geweld
Seksuele intimidatie

Sociale vraagstukken[bewerken]

Rassen- en minderhedenvraagstuk - Vluchtelingenvraagstuk[bewerken]

Rassen- en minderhedenvraagstuk; algemeen[bewerken]

Vluchtelingenvraagstuk; algemeen[bewerken]

Economische vluchtelingen

Volkshuisvesting[bewerken]

Sanering - Renovatie[bewerken]

Man, vrouw en maatschappij[bewerken]

Vrouwenemancipatie; Nederland[bewerken]

Ankersmit, Heleen (1869-1944)
Doorman-Kielstra, Maria Catharina (1878-1963)
Haighton, Elise (1841-1911)
Heijermans, Ida (1866-1943)
Manus, Rosa (1881-1942)
Nationale Vrouwenraad
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen - NVVH Vrouwennetwerk, 1912-....
Polak, Anna (1874-1943)
Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding
Vrijman, Wilhelmina Augusta Louise (1875-1948)

Vrouwenemancipatie; Verenigd Koninkrijk[bewerken]

Arbeidsvraagstukken[bewerken]

Arbeidsvraagstuk; algemeen[bewerken]

Zelfstandigen[bewerken]
Arbeiders - Bedienden[bewerken]
Overige groepen[bewerken]
Ambtenaren
Dienstboden
Kunstenaars

Arbeidsverhoudingen[bewerken]

Arbeidsbeweging - Vakbeweging; algemeen[bewerken]

Hierbij ook: Bonden en ambtenaren. Categorale vakbonden en belangengroepen bij de desbetreffende rubriek.

België[bewerken]
Nederland[bewerken]
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond
Bond van R.K. Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht
Christelijke Nationale Werkmansbond
Christelijke Werkliedenvereeniging Onze Hulp is in den Naam des Heeren
Polak, Henri (1868-1943)
R.K. Gildenbond
Vereeniging Handels- en Kantoorbedienden
Werkgeversorganisaties[bewerken]
Arbeidsvoorwaarden[bewerken]
  • Anoniem (15 december 1905) ‘Kerstvacantie’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, eerste blad, [p. 1].
Arbeidsconflicten[bewerken]

Hierbij onder andere: Bedrijfsbezettingen, stakingen.

Nederland
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika
Overige landen
Medezeggenschap - Winstdeling - Ondernemingsraden[bewerken]
Kamers van Arbeid

Vormen van arbeid - Arbeidsmarkt[bewerken]

Man en vrouw in het arbeidsproces[bewerken]
Overige groepen in het arbeidsproces[bewerken]

Hierbij o.a.: Buitenlandse werknemers, gehandicapten, ongeschoolden, parttimers, pendelarbeiders, vrijwilligers; algemeen

Arbeidsbemiddeling[bewerken]
Advertentie uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 6 maart 1847.
Werkloosheid[bewerken]

Maatschappelijk werk - Sociale zorg[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Armenzorg
Advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 6 maart 1847.
Diner voor 50 mannen en 50 vrouwen uit den behoeftigen stand, Roermond
Haagsch Crisiscomité
Tilburgsch Algemeen Verzekerings- en Ondersteuningsfonds voor Werklieden
Vereeniging ter verschaffing van warm voedsel aan arme schoolkinderen, Amsterdam

Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen[bewerken]

Wezenzorg
Kwajongensstreken

Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen[bewerken]

Israëlitisch Oudeliedengesticht, Rotterdam
Prins Hendrik Stichting

Sociale problemen van en zorg voor zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten; algemeen[bewerken]

Sociale problemen van en zorg voor verstandelijk gehandicapten; algemeen[bewerken]

Sociale problemen van en zorg voor werklozen en arbeidsongeschikten[bewerken]

Sociale politiek en wetgeving[bewerken]

Arbeidsrecht - Arbeidsinspectie[bewerken]

  • Meijer Wiersma, K. (1897) De Hinderwet, Veiligheidswet, Stoomwet, Arbeidswet en Wet t.o.v. Kamers van Arbeid met de daarbij behoorende Koninklijke besluiten, met opneming van de oorspronkelijke Redactie der gewijzigde artikelen, Groningen: P. Noordhoff.
    Aankondigingen en recensies:

Ongevallenverzekering[bewerken]

  • Anoniem (12 december 1913) ‘Ziektewet’, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, eerste blad, [p. 2].

Politiek[bewerken]


Overzicht van alle hoofdportalen

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Dans · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs